COVID-19 Information and Protocol

South East European University
bringing knowledge to life!

Book Promotion "Cold peace” by the author Selim Ibrahimi

Book reviewers, experts in the field and publicists will attend the promotion.

On Tuesday (10 May 2016), at South East European University (BDC Hall), beginning at 11:00h o’clock, promotion of the book “Cold peace” by the author Selim Ibrahimi will be held.

Të martën (10 maj 2016), në Universitetin e Evropës Juglindore (Salla e konferencave-QZHB), me fillim në orën 11:00, do të mbahet promovimi i librit “Paqja e ftohtë”, me autor Selim Ibrahimi.

Në promovim, do të marrin pjesë recensentë të librit, ekspertë të fushës dhe publicistë.

Ju mirëpresim!Во вторник (10 мај 2016 година), во Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово (Сала за конференции – ЦРБ), со почеток во 11:00ч, ќе се промовира книгата „Студениот мир“ од авторот Селим Ибрахими.

На промоцијата ќе учествуваат рецензентите на книгата, експерти и публицисти.


Ве очекуваме!


On Tuesday (10 May 2016), at South East European University (BDC Hall), beginning at 11:00h o’clock, promotion of the book “Cold peace” by the author Selim Ibrahimi will be held.

Book reviewers, experts in the field and publicists will attend the promotion.

You are welcome!
Google+