South East European University
bringing knowledge to life!
Export

Meral Shehabi

Faculty : Languages, Cultures and Communications
Position : Assistant Professor
Engagement type : Full time
Personal data
Date of birth : 3 November
E-mail : m.shehabi@seeu.edu.mk
Address : Ilindenska bb. Tetovë 1200
Telephone : +389 44 356 258
Fax : +389 44 356 001
Languages ( Self-evaluated )
Albanian
Native
Macedonian
C2 - Proficient
Turkish
C2 - Proficient
Serbian
C1 - Advanced
English
B2 - Upper Intermediate

Education

 • Dec 2009 - Mar 2017: Doctor of Philological Sciences
  Faculty: Bllazhe Koneski
  UKIM-Shkup, Shkup
  Specialty: Albanian Literature
  Thesis: "Aspekte te intertekstualitetit në letërsinë e Rilindjes kombëtare"

 • Feb 2004 - Dec 2009: "Magjister i shkencave filologjike"
  Faculty: "Blazhe Koneski " Letersia shqipe"
  Shen "Kiril dhe Metodi", Shkup
  Thesis: ""Dialogu letrar i Naim Frashërit me letersinë ojentale""

 • Sep 1999 - Jun 2003: Profesor i gjuhes dhe letersise shqipe
  Faculty: "Blazhe Koneski" Gjuhe dhe letersi shqipe
  Shen Kiril dhe Metodi , Shkup

Publications

 • Veseli, Meral; Selmani, Selvije ; KËNGA POPULLORE SI INTERTEKST NË DRAMËN ,,HALILI DHE HAJRIA” TË KOLË JAKOVËS. In ANAS Nr. 22, pp. 57-66. 2023.

 • Adili-Celiku, Luljeta ; Shehabi-Veseli , Meral ; FJALËFORMIMI I FJALËVE NË POEZINË E NOLIT, Book of Proceedings, Multilingualism as a Challenge of a Linguistic, Literary and Cultural Communication, f. 90-98.. UEJL, Tetovë, 2020. (Link)

 • Shehabi-Veseli , Meral; Bajrami, Demush; Adili-Celiku, Lujeta ; KOMUNIKIMI LETRAR, SFIDË MES NAIM FRASHËRIT DHE JERONIM DE RADËS NË VEPRËN “HISTORI E SKENDERBEUT, f. 99-110. Book of Proceedings, Multilingualism as a Challenge of a Linguistic, Literary and Cultural Communication. UEJL, Tetovë, 2020. (Link)

 • Ramadani, Besarta ; Shehabi-Veseli , Meral; DIALOGU LETRAR I MIGJENIT ME POEZINË E AUTORIT ANGLEZ KEATS, faqe 23-29. Book of Proceedings, Multilingualism as a Challenge of a Linguistic, Literary and Cultural Communication.. UEJL, Tetovë, 2020. (Link)

 • Shehabi-Veseli, Meral ; Adili-Celiku, Luljeta ; Miti si hipotekst në disa vepra të rilindasëve, në veprën e De Radës, Naimit dhe Cajupit . In ANAS , pp. 75-82. 2019.

 • Adili-Celiku, Luljeta ; Shehabi-Veseli, Meral ; Si iu duk Shqipëria Konicës pas kthimit të tij, parë nëpërmjet veprës "Shqipëria si m`u duk". In ANAS, pp. 83-90. 2019.

 • Shehabi-Veseli, Meral ; THE VOICE OF OTHER IN “THE HISTORY OF SCANDERBEG” BY NAIM FRASHERI AND JERONIM DE RADA. In Knowledge without borders, pp. 1251-1258. 2017.

 • Veseli-Shehabi, Meral ; Adili-Celiku, Luljeta ; Dialogu letrar me natyrën shqiptare gjatë Rilindjes faqe 251-256.. UJEL, Tetovo, 2017.

 • Adili-Celiku, Luljeta ; Shehabi-Veseli, Meral ; Mbiemra dhe ndajfolje dialektore në veprat e Kadaresë, faqe 291-296.. UJEL, Tetovë, 2017.

Work Experience

 • Sep 2003 - Present : Asistent
  Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë, Maqedoni
  Type of business or sector: Mësimdhenie
  Main responsibilities: Gjuhë shqipe për fillestarë 1,2. Shkrim Akademik, Gjuhë shqipe për qëllime specifike, Romantizmi në letërsinë shqipe, Letërsia moderne, Analiza e tekstit letrar, Dimensioni ballkanik i folklorit shqiptar, Letërsi

Google+