COVID-19 Information and Protocol

South East European University
bringing knowledge to life!
Export

Meral Shehabi

Faculty : Languages, Cultures and Communications
Position : Assistant Professor
Engagement type : Full time
Personal data
Date of birth : 3 November
E-mail : m.shehabi@seeu.edu.mk
Address : Ilindenska bb. Tetovë 1200
Telephone : +389 44 356 258
Fax : +389 44 356 001
Languages ( Self-evaluated )
Albanian
Native
Macedonian
C2 - Proficient
Turkish
C2 - Proficient
Serbian
C1 - Advanced
English
B2 - Upper Intermediate

Education

 • Dec 2009 - Mar 2017: Doctor of Philological Sciences
  Faculty: Bllazhe Koneski
  UKIM-Shkup, Shkup
  Specialty: Albanian Literature
  Thesis: "Aspekte te intertekstualitetit në letërsinë e Rilindjes kombëtare"

 • Feb 2004 - Dec 2009: "Magjister i shkencave filologjike"
  Faculty: "Blazhe Koneski " Letersia shqipe"
  Shen "Kiril dhe Metodi", Shkup
  Thesis: ""Dialogu letrar i Naim Frashërit me letersinë ojentale""

 • Sep 1999 - Jun 2003: Profesor i gjuhes dhe letersise shqipe
  Faculty: "Blazhe Koneski" Gjuhe dhe letersi shqipe
  Shen Kiril dhe Metodi , Shkup

Publications

 • Meral Shehabi-Veseli. Intertekstualiteti në poezinë "Fyelli" të Naim Frashërit. In Publication of paper in international scientific conferences, pp. 173-179. Albas , Tetovë, 6 / 2012.

 • Jehona Rushidi-Rexhepi, Meral Shehabi, Luljeta Adili-Celiku. Elena Gjika si subjekt letrar dhe subjekti në vepren e saj. In Konferenca e IV Shkencore Ndërkombetare e Katedrës së Gjuhës dhe Lëtersisë Shqipe -SEEU, pp. 319. Kolegji Universitas "Biznesi", Prishtinë, 5 / 2011. ISBN 978-9951-561-07-5.

Work Experience

 • Sep 2003 - Present : Asistent
  Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë, Maqedoni
  Type of business or sector: Mësimdhenie
  Main responsibilities: Gjuhë shqipe për fillestarë 1,2. Shkrim Akademik, Gjuhë shqipe për qëllime specifike, Romantizmi në letërsinë shqipe, Letërsia moderne, Analiza e tekstit letrar, Dimensioni ballkanik i folklorit shqiptar, Letërsi

Google+