COVID-19 Information and Protocol

South East European University
bringing knowledge to life!
Export

Jonuz Abdullai

Faculty : Contemporary Social Sciences
Position : Full Professor
Engagement type : Part time
Personal data
E-mail : j.abdullai@seeu.edu.mk
Address : j.abdullai@seeu.edu.mk
Telephone : 356123
Fax : 356000
Mobile : 070600047

Education

 • 1997 - 2003: Doktor i shkencave socio-politike
  Faculty: Universiteti Shën Kirili dhe Metodi
  Në Institutin për kërkime Socio-politike dhe Juridike, Shkup
  Specialty: Aspektet socio-ekonomike të menaxhimit dhe papunsia
  Thesis: "Aspektet socio-ekonomike të menaxhimit dhe papunsia"

 • 1987 - 1991: Magjister i shkencave juridike
  Fakultetin Juridik në Zagreb., Zagreb, Kroaci

 • 1975 - 1979: Politikolog
  Fakulteti i Shkencave Politike,, Beograd, Serbi

Publications

 • Ramadani, Kujtim; Abdullai, Jonuz; Tresi, Afrim; The Role of the President in Policy-making in Macedonia. In Revista de Ştiinţe Politice, pp. 216-227. 2014. (Link)

 • Abdullai, Jonuz; Tresi, Afrim; Како до поефикасен јавен сервис и реформи во случај на политизирана јавна администрација. In Политичка мисла, бр.48, pp. 103-110. 2014. (Link)

 • Abdullai, Jonuz;Tresi, Afrim; УЛОГАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ – КЛУЧЕН ФАКТОР ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА БАЛАНСОТ ВО МУЛТИЕТНИЧКА ДРЖАВА. In Politicka Misla 45, pp. 19-26. 2014. (Link)

 • Abdullai, Jonuz; Tresi, Afrim; Challenges and obstacles during the transition period in the post-conflict Macedonia. Turkiye ve orta dogu amme idaresi enstitusu, Samsun, 2014. (Link)

 • Abdullai, Jonuz; Tresi, Afrim; Political Crisis in Western Balkans, the challendes and perspectives the day after. Athens Institute for Education and Research, Athens, 2014. (Link)

 • Abdullai, Jonuz; The political crisis in Macedonia and the relations with its neighbors. SEEU, BSF, Institut za Socioloski i politicko pravni istrazuvanja, Tetovo, 2014.

 • Abdullai, Jonuz; The political crisis in Macedonia and the future challenges. In Revista de stiinte politice, pp. 141-146. 2013. (Link)

 • Abdullai, Jonuz; Tresi, Afrim; Локални избори - предизвик за промоција на нови цивилни вредности. In Политичка мисла, бр.41, pp. 47-54. 2013. (Link)

 • Abdullai, Jonuz; Lutfiu, Pishtar; Decentralization proces and the citizens participation on local government politics. Institute for Political and International Studies, Skopje, 2013. (Link)

 • Jonuz Abdullai; Ramadani, Kujtim; Macedonian Albanians and the Transition Process. Tirana, 2013.

 • Abdullai, Jonuz; Ramadani, Kujtim; Tresi, Afrim; Ademi, Arben; The Role of SEE University in Lifelong Learning in Macedonia . Procedia - Social and Behavioral Science, Roma, 2013. (Link)

 • Abdullai, Jonuz; Ramadani, Kujtim; Tresi, Afrim; Non-formal Education a Tool for Reducing the Transition Obtacles. WCES, Barcelona, 2012.

 • Abdullai, Jonuz; Sinani, Luan; Political Culture and Policy-Making after the fall of Communism in Macedonia. EUC, Craiova, 2012. (Link)

 • Abdullai, Jonuz ; Sinani, Luan; Political Culture in Macedonia and the prolonged transition. Maribor, 2012.

 • Abdullai, Jonuz; Politika dhe politikat publike. Arberia Design, Tetovo, 2011.

 • Abdullai, Jonuz; Ramadani, Kujtim; The Southeast European University – a university of the future. Konrad - Adenauer Stiftung, Skopje, 2011.

 • Abdullai, Jonuz; Ramadani, Kujtim; Identity Changes in the Era of Globalization. Institute for Sociological, Political and Juridical Research , Skopje, 2011.

 • Abdullai, Jonuz; Bajrami, Demush; Ramadani, Kujtim ; Selimi, Taxhedin; The internet potential to become an alternative channel for the articulation of social needs and interests . Novi Sad, 2011. (Link)

 • Abdullai, Jonuz; Politika dhe politikat publike. Arberia Design, Tetovo, 2010.

 • Ramadani, Kujtim; Abdullai, Jonuz; Social Changes and the Migration of Albanians from South-Western Macedonia. The World Bank, Brussels, 2010.

 • Abdullai, Jonuz; Ramadani, Kujtim; The Prolonged Transition - an Obstacle for Macedonia’s Integration in Euro-Atlantic Structures. Epoka University, Tirana, 2009.

Work Experience

 • 2003 - Present : Pro-dekan
  SEEU, Tetovë Maqedoni
  Type of business or sector: Prodekan dhe Profesor i Rregullt ne fakultetin e Administrimit Publik dhe Shkencave Politike
  Main responsibilities: Prodekan dhe Profesor i Rregullt ne fakultetin e Administrimit Publik dhe Shkencave Politike pranë universitetit të EJL.

 • 2006 - 2009: Anëtar Bordi
  Bordit për Akreditim për Shkollim të Lartë, Shkup-Maqedoni
  Type of business or sector: Antar i Bordit për Akreditim për Shkollim të Lartë, Shkup-Maqedoni

 • 2007 - 2009: Kordinator
  SEEU
  Type of business or sector: Koordinator i Certifkat programit ,,Community Youth Ëork,, e organizuar nga Universiteti i EJL-së Te
  Main responsibilities: Koordinator i Certifkat programit ,,Community Youth Ëork,, e organizuar nga Universiteti i EJL-së Tetovë, Universiteti i Jonçepingut-Suedi dhe organizatës joqeveritare TRIAGOLNIK, Shkup.

 • 2003 - 2004: Ligjerues
  Këshilli i Evropës Strazbur.
  Type of business or sector: Ligjerues në Shkollën Politike, Lëvizja Evropiane Shkup dhe Këshilli i Evropës Strazbur.
  Main responsibilities: Ligjerues në Shkollën Politike, Lëvizja Evropiane Shkup dhe Këshilli i Evropës Strazbur.

Google+