COVID-19 Information and Protocol

South East European University
bringing knowledge to life!
Export

Demush Bajrami

Faculty : Languages, Cultures and Communications
Position : Associate Professor
Engagement type : Full time
Personal data
E-mail : d.bajrami@seeu.edu.mk
Address : Roza Luksemburg Nr.9, Kumanove
Telephone : +389 44 356 113
Mobile : +389 70 396 276
Languages ( Self-evaluated )
Albanian
Native
Macedonian
C2 - Proficient

Education

 • 2011 - 2016: Doktor i Shkencave Sociale
  Faculty: Fakulteti i Shkencave Sociale
  Universiteti i Tiranës, Tiranë, Shqipëri
  Thesis: "Roli i mediave sociale në politikë"

Publications

 • Bajrami, Demush ; Xhemaili, Albrie; Political Communication, Creative Use of Media and the Process of EU Integration of North Macedonia. In SEEU Review, pp. 72-85. 2021. (Link)

 • Bajrami, Demush; Dika, Zamir; Shabani, Arafat; Selimi, Neroida; “CYBERSPACE – AWARENESS OF VULNERABILITIES OF THE TECHNOLOGY ENABLED COMMUNICATION ENVIRONMENT”. The 20th Management International Conference Proceedings of the Joint International Conference Organised by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia,, Slovenia, 2021. (Link)

 • Bajrami, Demush; Linguistic Awareness, Media and Cultural Plurality. Center for Balkan Cooperation LOJA, South East European University, University of Tetovo, Ss. Cyril and Methodius University, Goce Delchev University, and St. Kliment Ohridski University in North Macedonia, Tetovo, 2021. (Link)

 • Bajrami, Demush; INTERKULTURALIZMI, PLURILINGUALIZMI DHE MULTILINGUALIZMI NË MEDIA SI MUNDËSI PËR ZVOGËLIMIN E DISTANCËS ETNIKE NË SHOQËRI. SEEU, Tetovo, 2020. (Link)

 • Veseli-Shehabi, Meral; Bajrami, Demush; Adili, Luljeta; KOMUNIKIMI LETRAR, SFIDË MES NAIM FRASHËRIT DHE JERONIM DE RADËS NË VEPRËN “HISTORI E SKENDERBEUT” . SEEU, Tetovo, 2020. (Link)

 • Bajrami, D.; Azemi, E.; North Macedonia and the challenges of extending the official use of the Albanian language. LANGUAGE IMPLEMENTATION AGENCY OF RNM, Skopje, 2020. (Link)

 • Bajrami, D.; SOCIAL MEDIA AS A NEW IMPETUS TO THE PERCEPTION OF LINGUISTIC AND CULTURAL DIVERSITY. Language Implementation Agency of RNM, Skopje, 2020. (Link)

 • Bajrami, Demush; Shabani, Arafat; THE COMMUNICATIONS OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE CHALLENGES OF SOCIAL MEDIA AND GLOBALIZATION. SEEU, Tetovo, 2020. (Link)

 • Bajrami, Demush; VEPRIMTARIA INSTITUCIONALE E STRUKTURAVE UNIVERSITARE, E INTEGRUAR NË STRATEGJINË E ARSIMIT TË LARTË. Instituti trashëgimisë shpirtërore e kulturore të shqiptarëve - Shkup, Shkup, 2020. (Link)

 • Bajrami, Demush; Demiri, Blerina; Ethical Relativism and Morality. 2019. (Link)

 • Bajrami, Demush; Media sociale si formë e re e bashkimit virtual në rrugën e integrimit të Ballkanit Perendimor në Bashkimin Evropian. 2019. (Link)

 • Bajrami, Demush; Iseni, Arburim; Topko, Anesa; Subversion - The Secret Power of the Message Enlaced with the Power of the Internet and Information Technology. In Khazar Journal of Humanities and Social Sciences © Khazar University PresVolume 22, Number 3, 2019s 2019, pp. 60-70. 2019. (Link)

 • Bajrami D.,Bajrami, Demush; Mediat sociale dhe ndikimi i tyre ne krijimin e lidershipit politik. 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference, Tetovo, 2019. (Link)

 • Shabani, Arafat; Bajrami, Demush; The Impact of Campus Interaction Among Students in Enriching Student Learning Experiences in North Macedonia”. Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji ''IRENET'', Zagreb, 2019, Zagreb, 2019. (Link)

 • Bajrami, Demush; Shabani, Arafat; The Role of Multicultural Education and Social Media in the Affirmation of Democratic Society. Udruga za promicanje inovacija i istraživanja u ekonomiji ''IRENET'', Zagreb, 2019, Zagreb, 2019. (Link)

 • Bajrami, Demush; Mustafai, Amir; The Quality of Governance and EU Regional Policy as a key determinant in the process of the integration of the Western Balkans into the EU. 2017. (Link)

 • Bajrami, Demush; Palloshi, Edlira; “Marrëdhëniet e shqiptarëve me politikën dhe përfaqësimi i gruas shqiptare (Studim rasti-Shqipëria dhe Maqedonia)”. 2014. (Link)

 • Bajrami, Demush; Iseni, Arburim; “THE CHALLENGE OF (NON) IMPLEMENTATION OF THE OHRID FRAMEWORK AGREMENT IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA”. 2014. (Link)

 • Bajrami, Demush; “Mediat sociale dhe komunikimi politik në sfidën e integrimit europian Ballkanit Perëndimor”. Universiteti Europian i Tiranës, Tirane, 2014. (Link)

 • Bajrami, Demush; Mustafai, Amir; “Political changes in the Western Balkans: Case stady-Macedonia (1990-2010)”. Institute for Political and International Studies, Skopje, 2014. (Link)

 • Bajrami, Demush;Azemi, Emin; “The role of social media in promoting multiculturalism in Macedonia & Bosnia and Herzegovina”. Universiteti i Evropes Juglindore, Tetovo, 2014. (Link)

 • Shabani, Fejzulla; Bajrami, Demush; “Treatment of the albanian Issue at the London Conference of Ambassadors and the Geopolitical Consequences for the Balkans".. South East Europian University (Macedonia) & Indiana University (USA), Skopje, 2013. (Link)

 • Abdullai, Jonuz; Bajrami, Demush; The political culture in Macedonia after the Ohrid Agreement. 2012. (Link)

 • Abdullai, Jonuz Abdullai; Bajrami, Demush; Ramadani, Kujtim; Selimi, Taxhedin; “The Internet potential to become an alternative channal for the articulation of social needs and interests”. Faculty of Philosophy – University of Novi Sad, Novi Sad, 2011. (Link)

 • Abdullai, Jonuz; Bajrami, Demush; Kulura politike dhe Maqedonia. Instituti per demokraci dhe zhvillim, Tetovo, 2010. (Link)

 • Palloshi, Edlira; Bajrami, Demush; Rrustemi, Agron; THE ONLINE MEDIA LANDSCAPE IN THE FOCUS OF DISINFORMATION CAMPAIGNS IN THE WESTERN BALKANS: ALBANIA, KOSOVA, AND NORTH MACEDONIA. 2001. (Link)

Google+