South East European University
bringing knowledge to life!

Open Call - iCan

Ekspert/ Ligjerues

iCAN po kërkon të angazhojë një ekspert/ ligjerues në

Fushën e projektimit përmes kompjuterit AutoCAD - KONKURSI

Fushën e projektimit përmes kompjuterit ArchiCAD - KONKURSI

Fushën e Burimeve të ripërtëritshme të energjisë - KONKURSI

Afati i aplikimit: 29.06.2023

Për të aplikuar, dërgoni dokumentacionin e kërkuar në ican@seeu.edu.mk

Google+