Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
пристап кон иднината . . .

Електронски услуги

Универзитетот на Југоисточна Европа им нуди на своите студенти и академски кадар серија на електронски услуги за поефикасно комуницирање и менаџирање со наставните процеси. Подоле имате листа на електронските услуги кои се витални за студентите:

My SEEU My SEEU
Електронските услуги кои можат да ги употребуваат студентите и академскиот кадар.
Webmail Webmail
Read your e-mail using web based interface.
Libri Libri
Електронски систем за менаџирање со наставните содржини.
Каталог на библиотеката Каталог на библиотеката
Електронски каталог на книги во библиотеката
Google+