Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Shpresa Alija

Fakulteti : Biznesi dhe Ekonomia
Thirja akademike : Docent
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : s.alija@seeu.edu.mk

Publikimet

  • Kreci, Veli; ALIJA, SHPRESA; Ismaili, Burim; Chapter 10: Digital Learning Arrangements . In Unleashing the Power of Community Animators: Challenges in the Digitalisation of Society, pp. 145-158. ToKnowPress, Bangkok - Celje - Lublin - Malta, 2023. (Link)

  • Kreci, Veli; Ismaili, Burim; ALIJA, SHPRESA; Kreci, Veli; Unleashing the Power of Community Animators: Challenges in the Digitalisation of Society . In Chapter 9: Bridging the Digital Divide: Challenges and Strategies in European Digital Societies, pp. 127-144. ToKnowPress , Bangkok · Celje · Lublin · Malta, 2023. (Link)

  • ALIJA, SHPRESA; Asani, Semina; Aziri, Elmi; “The Informal Economy, Its Dimensions, and Effects in the Republic of North Macedonia”. SEEU, Tetovo, North Macedonia, 2023. (Link)

  • ALIJA, SHPRESA; ALIJA, SHPRESA; Lloga, Jonida; Ajdini, Arbër; “Financial Stability of Health Insurance Fund of the Republic of North Macedonia”. SEEU, Tetovo, North Macedonia, 2023. (Link)

  • Bexheti, Abdulmenaf; ALIJA, SHPRESA; Sadiku, Luljeta; Sadiku, Murat; “A direct survey on shadow economy and its causes: The case of North Macedonia”. In Economics and Management Journal, South-West University "Neofit Rilski", pp. 15-34. 2023. (Link)

  • Kadriu, Besa; Zulfiu - Alili, Merita; Alija, Shpresa; Good Governance and the Rule of Law in the Perspective of EU Integration . South East European University, Skopje, 2020. (Link)

  • Abazi-Alili, Hyrije; Alija, Shpresa; Bexheti, Abdylmenaf; Panovska, Irina B. ; Rakipi, Remzije; Managing Global Transitions . 2018. (Link)

  • Zeqiri, Jusuf; Alija, Shpresa; STUDIA UBB OECONOMICA. 2016. (Link)

  • Bexheti, Abdylmenaf ; Alija, Shpresa; CONTRIBUTIONS. SECTION OF SOCIAL SCIENCES. Skopje, 2016. (Link)

  • Veseli, Nexhbi; Alija, Shpresa; ECONOMIC DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP IN TRANSITION ECONOMIES: Is free trade working for transitional and developing economies?. Faculty of Economics, University of Banja Luka , Belgrade, 2016. (Link)

Google+