COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Rufi Osmani

Fakulteti : Biznesi dhe Ekonomia
Thirja akademike : Profesor ordinar
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : rufi.osmani@seeu.edu.mk
Adresa : Ilindenska n.n.
Telefoni : ++389 44 356 068
Faks : ++389 44 356 001
Gjuhët ( Vetevaluim )
Albanian
Native
English
C2 - Proficient
Macedonian
C2 - Proficient
Croatian
C1 - Advanced
Turkish
C1 - Advanced

Arsimimi

 • 2002 - 2005: Doctor of Science
  Faculty: Faculty of Economy
  University of Prishtina, Prishtina, Republic of Kosova
  Specialty: Finance
  Thesis: "The Cooperation of Albania and Macedonia with the International Monetary Fond and the World Bank"

 • 1998 - 2002: Master of science
  Faculty: Faculty of Economy
  University of Prishtina, Prishtina, Republic of Kosova
  Specialty: Finance
  Thesis: "The Cooperation of Macedonia with the International Monetary Fond"

 • 1979 - 1983: Bachelor of economic science, BSc
  Faculty: Faculty of Economy
  University of Prishtina , Prishtina, Republic of Kosova
  Specialty: Finance

Publikimet

 • Osmani Rufi, Kamberi Egzon ; The Profitability Analysis of the Best Companies Listed on the North Macedonian Stock Exchange (MBI10) during the Pandemic Crisis Covid-19. In Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati Fascicle I. Economics and Applied Informatics, pp. 30-38. 2022. (Link)

 • Osmani, Rufi; ECONOMIC AND FISCAL CONSEQUENCES OF THE COVID-19 PANDEMIC: THE CASE STUDY OF NORTH MACEDONIA. In Bulletin of the Transilvania University of Braşov , pp. 101-110. 2021. (Link)

 • Rufi Osmani Morina, Fisnik ; Misiri , Valdrin ; CORRELATION OF THE BUSINESS CLIMATE AND FDI IN THE WESTERN BALKANS. UEJL, Skopje, Tetovo, 2021.

 • Rufi Osmani, Arian T.; FISCAL DECENTRALIZATION IN THE WESTERN BALKANS, CASE STUDY REPUBLIC OF KOSOVO. UEJL , Skopje, Tetove, 2021.

 • Rufi Osmani Ahmeti , Lorik ; Foreign Direct Investment in the Successor States of Yugoslavia. In FDI in North Macedonia, pp. 141-166. Springer International Publishing, Switzerland , 2020. (Link)

 • Rufi Osmani Morina, Fisnik ; Institutional reforms and improving the business climate in Southeast European countries: an empirical analysis. Universiteti i Tetoves , Tetove, 2020. (Link)

 • Osmani , Rufi ; Alili, Hava ; GOVERNMENT MINERAL CONCESSION POLICIES. THE CASE OF NORTH MACEDONIA . In Bulletin of the Transilvania University of Braşov, pp. 143-154. 2019. (Link)

 • Morina , Fisnik ; Osmani , Rufi ; The impact of macroeconomic factors on the level of deposits in the banking sector, an empirical analysis in the Western Balkan countries. Journal Of Accounting, Finance And Auditing Studies,Yahova,Turkey , Yahova , Turkey , 2019. (Link)

 • Rufi Osmani, Fisnik Morina ; The Key Performance of Commercial Banks: Evidence from Republic of Kosovo . Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies,Yalova,TURKEY, Istanbul , Turqia, 2019. (Link)

 • Osmani, Rufi; RELEVANT INFORMATION AS A TOOL OF MANAGERIAL ACCOUNTING RESEARCH IN COMPANIES OF THE POLOG REGION . In Ecoforum Journal, pp. 342-354. 2017. (Link)

 • Osmani, Rufi; The low level of fiscal decentra-lization and the huge regional disparities : The two main structural problems of Republic of Macedonia.. In The Science Independent Auditor, Study Review, pp. 44-54. 2017. (Link)

 • Osmani, Rufi; Ahmeti, Lorik; Fiscal nad Economic incentives for foreign investtitors at Technological industrial development zones in Macedonia , empirical analysis of TIDZ Skopje. SEEU, Tetovo, 2017. (Link)

 • Osmani, Rufi; Deari, Fitim; Firms’ financial performances and economic recession: evidence from Macedonian listed companies . In Bulletin of the Transilvania University of Braşov Series V: Economic Sciences • Vol. 9 (58) No. 1 - 2016 , pp. 201-210. 2016.

 • Osmani, Rufi; Improved Business Climate and FDI in the Western Balkans . In Journal of Economic and Social Studies, Volume 6 Number 1 Spring 2015 , pp. 5-23. 2016.

 • Osmani , Rufi; Deari, Fitim ; The Analysis of Accounting and Taxable Profit: Evidence from Firms Indexed on MBI10 . In International Journal of Social Sciences and Education Research , pp. 1225-1235. 2016.

 • Osmani, Rufi; The level of the shadow economy, tax evasion and corruption: The empirical evidence for SEE countries . In SEEU Review, pp. 7-23. 2015.

 • Osmani, Rufi; Fiscal Decentralization in the Western Balkan Countries, The Case of the Republic of Macedonia. In Mediterranean Journal of Social Sciences, pp. 347-352. 2014. (Link)

 • Mazllami, Jeton; Osmani, Rufi; The Impact of the Fiscal Decentralization Process in the Local Public Finance of the Western Balkan Countries: A Comparative Analysis. In Journal of International Scientific Publications, pp. 730-741. 2014. (Link)

 • Osmani, Rufi ; Mazllami , Jeton ; A CHALLENGING PATH TOWARD THE EU: THE FULLFILLEMENT OF THE MAASTRICHT CRITERIA IN MACEDONIA AND ALBANIA. International Burch University , Sarajevo , 2014. (Link)

 • Fetai, Besnik; Osmani, Rufi; The Role of Exchange Rate in Small Open Transition Economies: The Case Republic of Macedonia. Faculty of Economics, University of Nis, Nis, 2013.

 • Osmani, Rufi; Decentarlizmi fiskal në Maqedoni, të arriturat, problemet dhe sfidat në periudhën e ardhshme. In Vizione. 2012.

 • Osmani, Rufi; Aziri, Brikend; Mazllami, Jeton; The impact of the global financial crisis on SME’s from ownership point of view: A study of the Pollog Region. Department of Accountancy, Kavala Institute of Technology, Sofia, 2012.

 • Osmani, Rufi; Managerial Accounting for Business . SEEU, Tetovo, 2011.

 • Osmani, Rufi; Managerial accounting for businesses, Albanian edition. SEEU, Tetovo, 2011.

 • Osmani, Rufi; The Ohrid Agreement ten years after, achievements, problems and challenges ahead. In The OFA ten years after, achievements, problems and challenges ahead. SEEU, Tetovo, 2011.

 • Osmani, Rufi; Contemporary Challenges to Sustainable Development . In Vizione. 2010.

 • Osmani, Rufi; Procesi i decentralizimit fiskal dhe financiar një sfidë e ngadalësuar, rasti i komunës së Gostivarit . Fondation Open Society Institute in Macedonia, Skopje, 2010.

 • Osmani, Rufi; Sustainable development in South-Eastern Europe - Contemporary Challenges to Sustainable Development. Tirana, 2010.

 • Osmani, Rufi; Deari, Fitim; The Effects of Tax Reform on the Performance of Small and Medium Sized Enterprises in the Municipalities of Tetovo and Gostivar . SEEU, Tetovo, 2009.

 • Osmani, Rufi; Economic Transition and the effects of tax reform on FDI: The Case of Macedonia. In Universum. 2009.

 • Osmani, Rufi; The Evaluation and Compensation of Employee Performance: Evidence and Analysis from the Pollog region. SEEU, Tetovo, 2009.

 • Osmani, Rufi; The fulfillment od economic Mastriht criteria on the case of Albanie and Macedonia. SEEU, Tetovo, 2009.

 • Iseini, Mair; Menaj, Petrit; Alternative Political and Economical Thinking . In A collection of Texts for the 2001 Conflict. Foundation Open Society Institute Macedonia, Skopje, 2008.

 • Osmani, Rufi; Tetovo: Economic Status and Development . In Tetovo: Economic Status and Development . SEEU, Tetovo, 2008.

 • Osmani, Rufi; Mazllami, Jeton; The Fulfillment of the Economic Criteria of Maastricht and Copenhagen: A Challenge for the Economic Integration of Macedonia in the EU. SEEU, Tetovo, 2008.

 • Osmani, Rufi; The impact of monetary and fiscal policy in transition economies , the case of Macedonia. New York University , Skopje, 2008.

 • Osmani, Rufi; Managerial Accounting . SEEU, Tetovo, 2007.

 • Osmani, Rufi; Mendimi Alternativ Politik dhe Ekonomik . In Vizione. 2007.

 • Osmani, Rufi; Mendimi alternativ politik dhe ekonomik. Gostivar, 2006.

 • Osmani, Rufi; Gjendja socio-ekonomike e Republikës së Maqedonisë . In Vizione. 2006.

 • Osmani, Rufi; Sektori informal ekonomik, një kërcënim serioz për zhvillimin ekonomik dhe aspiratat integruese të vendeve në tranzicion. In Vizione. 2005.

 • Osmani, Rufi; The economic trends and perspectives in Republic of Macedonia during 2005. UNDP, Skopje, 2005.

 • Osmani, Rufi; The process of economic transition, the problems and challenges, the case of Albania and Macedonia. In Vizione. 2004.

 • Osmani, Rufi; Tranzicioni ekonomik, një sfidë mjaftë problemore dhe me shumë të panjohura. In Vizione. 2004.

 • Osmani, Rufi; IMF and the economic policies of Macedonia during period of transition. In Vizione. 2003.

 • Osmani, Rufi; FYROM a breakable peace, challenges and alternatives of stabilization and integration. Tirana, 2001.

Përvoja e punës

 • 2010 - Present : Full professor
  South East Europen University, Tetovo, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research
  Main responsibilities: Professor of finance and accounting

 • Apr 2009 - Apr 2013: Mayor of city of Gostivar
  Municipality of Gostivar, Gostivar, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Municipality, Local Government
  Main responsibilities: Mayor of the Municipality of Gostivar

 • 2003 - 2010: Assistant Professor
  South East European University, Tetovo, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research
  Main responsibilities: Professor of finance and accounting

 • 1999 - 2002: Lecturer
  University of Tetova, Tetovo, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research
  Main responsibilities: Lecturer of finance and accounting

 • 1997 - 1998: Mayor of the Municipality of Gostivar
  Municipality of Gostivar, Gostivar, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Municipality
  Main responsibilities: Mayor of the Municipality of Gostivar

 • 1994 - 1996: Member of Parliament
  Parliament of the Republic of Macedonia, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Parliament
  Main responsibilities: Mameber of the Parliament of the Republic of Macedonia

 • 1990 - 1994: General Manager
  Private Accounting Company "Ardian", Gostivar, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Private business
  Main responsibilities: General manager of the Private Accounting Company "Ardian"

 • 1985 - 1989: Financial manager
  Municipal Public Enterprise, Gostivar, Gostivar, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Public enterprise
  Main responsibilities: Financial manager of the Municipal Public Enterprise "Komunalec"

Google+