COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Rashit Emini

Department : Qendra e gjuheve
Thirja akademike : Lektor i lartë
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : r.emini@seeu.edu.mk
Adresa : Ilindenska bb, Tetova
Telefoni : +389 44 356 290
Faks : +389 44 356 001
Gjuhët ( Vetevaluim )
English
C2 - Proficient
Albanian
C2 - Proficient
Macedonian
C2 - Proficient
Serbian
C2 - Proficient
Croatian
C1 - Advanced
Turkish
A1 - Beginner

Arsimimi

 • Aug 2011 - Apr 2014: Doctor of Economic sciences
  Faculty: Economic Institute - Skopje
  Ss. ''Cyril and Methodius' Skopje, Economic Institute-Skopje, Republic of Macedonia, Skopje, Republic of Macedonia
  Specialty: Higher Education
  Thesis: "New trends in financing higher education through closer collaboration with the business sector – states and perspectives in the Republic of Macedonia"

 • Nov 2006 - Jun 2009: Master of Arts in Education Management and Leadership
  Faculty: Languages, Cultures and Communication
  South East European University, Tetova, Republic of Macedonia
  Specialty: Education Management

Publikimet

 • Emini, Rashit ; Adapting teaching styles to learning styles in primary education, pages 143-174 in International Scientific Journal, ISBN 978-3-942949-30-9, entitled 'The Magic of Language - Productivity in Linguistics and Language Teaching'.. Saarbrucken Series on Linguistics and Language Methodology: B: Omnibus Volumes; Vol. 11. Saarbrucken htw saar, University of Saarland, Germany , Saarbrucken, Germany , 2020. (Link)

 • Emini, Rashit; Methods and Techniques in Teaching English as a Foreign Language in Primary Education, published in International Scientific Journal, pages 103-153, Published: Biannual ISSN: 2078 – 7413. In Journal of the Albanian Society for the Study of English (ASSE), University of Vlora, 'Ismail Qemali', Albania , pp. 103-153. 2019. (Link)

 • Emini, Rashit ; PUPIL’S PERCEPTIONS OF THEIR ENGLISH TEACHERS’ TEACHING STRATEGIES. SEEU, Tetovo, 2019. (Link)

 • Emini, Rashit; Teaching and learning foreign languages in Macedonia. In Journal of the Albanian Society for the Study of English (ASSE), Vlora, Albania, pp. 7-31. University of Vlora, Albania, Vlora, Albania, 2018.

 • Emini, Rashit; Teacher's and pupils' views and perceptions about the usage of audio visual aids in teaching English in Primary Education, pg 17-48 . University College Bedër, Shtëpia Botuese “PRIZMI” Tirana, Albania, 2018, Tirana, 2018.

 • Emini, Rashit; Investing foreign language needs in the workplace . 2017. (Link)

 • Emini, Rashit; Adili Celiku, Luljeta; Mustafa Adili, Arjeta; The role of parents as a key factor on student success in school. SEE University Tetovo, ''ALMA'' Skopje, 2017, Tetovo, 2017.

 • Emini, Rashit; English as a Medium of Instruction in Higher Education in the Republic of Macedonia, pages 69-90. Vydavatel, CZECH Institute of Academic Education, Budapest, 2016.

 • Emini, Rashit ; Improving quality of teaching through teaching observation process, pages 101-119. South East European University, Tetovo, Republic of Macedonia, Tetovo, 2014.

 • Emini, Rashit ; The role of Higher Education leadership in matching graduates’ skills and knowledge to business sector needs, Manuscript Preparation for International Conference on Problematic Soils, ICRAE2014 Conference- Paper Proceedings, ISSN: 2308-0825, pages 17. Faculty of Education Sciences & Faculty of Social Sciences University of Shkodra “Luigj Gurakuqi”, Shkoder, Albania, Shkoder, 2014. (Link)

 • Adili, Luljeta ; Emini, Rashit; Lexical and Grammatical Changes of the Words Created by Ismail Kadare. 2013. (Link)

 • Emini, Rashit ; Improving English Language teaching and learning through continuous student assessment, pages 243-260. İstanbul Sabahattin Zaim University - Istanbul, Istanbul, Turkey, 4 / 2013., Istanbul, 2013.

 • Emini, Rashit; Financial Management in the South East European University - Tetovo, pages 2-274. Alfa 94 Skopje, Skopje, 2010.

 • Emini, Rashit; South East European University - Monograph, pages 2-211. Alfa 94, Skopje, Skopje, 2010.

Përvoja e punës

 • Sep 2003 - Present : Deputy Director of the Language Center
  South East European University, Tetova, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research
  Main responsibilities: Prepare teaching schedules for all LC courses. Prepare exam schedules for all programs in LC. Scheduling meetings in the LC. Organization of the exam sessions. In-charge for organizing and executing the exams for apsolvents and incomplete stu

Google+