Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Muazam Halili

Fakulteti : Drejtësia
Thirja akademike : Docent i titulluar
Angazhimi : Me kohë të pjesshme
Të dhënat personale
E-mail : m.halili@seeu.edu.mk

Publikimet

  • HALILI, MUAZAM; Ahmedi Arifi, Blerta; Etemi, Naser; THE ROLE OF THE FINANCIAL INTELLIGENCE OFFICE OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA IN THE FIGHT AGAINST ECONOMIC CRIME. In Justicia - International Journal of Legal Sciences Vol. 11 | No. 19-20, 2023. Tetovo, 2023. (Link)

  • HALILI, MUAZAM; Ahmedi Arifi, Blerta; Incrimination and Detection of Forgery of Documents , in SECURITY HORIZONS, ISSN 2671-3624, DOI 10.20544/ICP.3.7.22., Volume III, No. 7 p.77-87 (INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE 45 YEARS HIGHER EDUCATION IN THE AREA OF SECURITY – EDUCATIONAL CHALLENGES AND SECURITY PERSPECTIVES). University “St. Kliment Ohridski”- Bitola Faculty of Security- Skopje, Skopje, 2022. (Link)

Google+