Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Lejla Abazi-Bexheti

Fakulteti : Shkencat dhe Teknologjitë Bashkëkohore
Thirja akademike : Profesor inordinar
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : l.abazi@seeu.edu.mk
Adresa : SEEU, bldg 305.10, Ilindenska 335, 1200 Tetovo, Macedonia
Telefoni : +38944356284
Gjuhët ( Vetevaluim )
Albanian
Native
English
C2 - Proficient
Macedonian
C2 - Proficient
Turkish
C1 - Advanced

Arsimimi

 • Dec 2006 - Dec 2009: Doctor in Computer Science
  Faculty: Faculty of Contemporary Sciences and Technologies
  South East European University, Tetova, Macedonia
  Specialty: e-learning
  Thesis: "A Reflective Invesitigation for In-house Development of a Learning Management System Using Modular Approach"

 • Mar 2003 - Jul 2006: Master of Electrical Engineering Science
  Faculty: Faculty of Electrical Engineering and Information Technologies
  Ss. Cyril and Methodius, Skopje, Macedonia
  Specialty: Computers and Informatics

 • Sep 1992 - Sep 2000: Computer Science Engineer
  Faculty: Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Institute of Informatics
  Ss. Cyril and Methodius, Skopje, Macedonia
  Specialty: Applied Informatics

Publikimet

 • Lejla Abazi-Bexheti, Marika Apostolova-Trpkovska and Arbana Kadriu. Measuring and Enhancing the Quality of Online Teaching and Learning. In Proceedings of the International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS) Volume 1, Issue 2 , pp. 146-150. IJHMS, Dubai, 8 / 2013. ISBN 2320–4044. (Download)

 • Arbana Kadriu, M. Saveska and Lejla Abazi. E-Government exploration using social network analysis methods. In Proceedings of the International Journal of Humanities and Management Sciences (IJHMS) Volume 1, Issue 2 , pp. 151-154. IJHMS, Dubai, 8 / 2013. ISBN 2320–4044. (Download)

 • Marika Apostolova-Trpkovska and Lejla Abazi-Bexheti. An Overview of Health 2.0 and Semantic Web. In Proceedings of the International Journal of Chemical, Environmental & Biological Sciences (IJCEBS) Volume 1, Issue 2 , pp. 236-239. IJCEBS, Dubai, 8 / 2013. ISBN 2320–4087. (Download)

 • Lejla Abazi-Bexheti, Marika Apostolova-Trpkovska and Arbana Kadriu. Assessment of online teaching and learning. In Proceedings of the 8th international conference DisCo 2013: New technologies and media literacy education, pp. 64-69. Center for Higher Education Studies; Creative Commons CC-BY-SA 3.0, Czech Republic, 8 / 2013. ISBN 978-80-86302-45-4. (Download)

 • Arbana Kadriu and Lejla Abazi-Bexheti. Educating a creative and competitive tech generation. In Proceedings of the 8th international conference DisCo 2013: New technologies and media literacy education, pp. 174-180. Center for Higher Education Studies; Creative Commons CC-BY-SA 3.0, Czech Republic, 8 / 2013. ISBN 978-80-86302-45-4. (Download)

 • Lejla A. Bexheti, Marika A. Trpkovska, Arbana B. Kadriu. The evaluation of the quality of online courses. In Proceedings of the 4th annual International Conference on Education and New Learning, pp. 1938-1945. EDULEARN12 / IATED, Barcelona, Spain, 7 / 2012. ISBN 978-84-695-3491-5. (Download)

 • Marika A. Trpkovska, Lejla A. Bexheti, Burim Ismaili. Enhancing the Quality of Teaching and Learning through Online Instructions at South East European University. In Quality of Learning and Teaching (QLT) National Higher Education Conference, pp. nn. SEEU, Tetovo, Macedonia, 6 / 2012. ISBN nn. (Download)

 • Arbana Kadriu and Lejla A. Bexheti. Curricula Design for Computer Sciences: Shrinking the Gap Between Business Needs and Academy. In Quality of Learning and Teaching (QLT) National Higher Education Conference, pp. nn. SEEU, Tetovo, Macedonia, 6 / 2012. ISBN nn. (Download)

 • Lejla A. Bexheti, Marika A. Trpkovska and Arbana B. Kadriu. Learning Management Systems: Current Trends and Future Directions. In Proceedings of the International Journal of Science, Innovation and New Technology vol. 1, no. 2/2011, pp. nn. ASET, Tirana, Albania, 2 / 2012. ISBN nn. (Download)

 • Lejla A. Bexheti, Marika A. Trpkovska, Arbana B. Kadriu. Establishing Distance Education: The tools, challenges and experiences. In Proceedings of the 2nd International conference on Applied Informatics and Computing Theory (AICT '11), pp. 136-139. WSEAS, Prague, 9 / 2010. ISBN 978-1-61804-034-3. (Download)

 • Lejla Abazi-Bexheti, Arbana Kadriu, Lule Ahmedi. Measurement and Assesment of Learning Mangament System Usage. In Proceedings of 6th WSEAS International Conference on Educational Technologies. Kantaoui, Sousse, Tunisia, 5 / 2010.

 • A. Kadriu, L. Ahmedi, L. Abazi . Morphological Segmentation of Nouns Using an Inductive Logic Programming System. In 9th WSEAS International Conference on Telecommunications and Informatics. Catania, Sicily, Italy, 5 / 2010.

 • Abazi-Bexheti L., Shehu, V. &Besimi, A. Migration From Commercial To In-House Developed Learning Management Systems. In World Academy of Science, Engineering and Technology. Paris, France, 6 / 2009.

Përvoja e punës

 • Apr 2012 - Present : Assistant Provost
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Higher Education - Management

 • Oct 2010 - Present : Director of eLearning Center
  South East European Unviersity, Tetova, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research

 • Dec 2009 - Present : Ass. Professor at Faculty of Contemporary Sciences and Technologies
  South East European University, Tetova, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research

 • Jan 2016 - Present : Pro Rector for academic issues
  South East European Unversity, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research

 • Sep 2014 - Dec 2015: Dean of the Faculty of Contemporary Sciences and Technologies
  South East European Unversity, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research

 • Sep 2014 - Dec 2015: Dean of the Faculty of Contemporary Sciences and Technologies
  South East European Unversity, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research

 • Sep 2014 - Dec 2015: Dean of the Faculty of Contemporary Sciences and Technologies
  South East European Unversity, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research

 • Sep 2014 - Dec 2015: Dean of Faculty of Contemporary Sciences and Technologies
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research

 • Oct 2014 - Dec 2015: Dean of the Faculty of Contemporary Sciences and Technologies
  South East European Unversity, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research

 • Oct 2014 - Dec 2015: Dean of Faculty for Contemporary Sciences and Technologies
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research

 • Dec 2006 - Dec 2009: Teaching Assistant at Faculty of Contemporary Sciences and Technologies
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research

 • Sep 2005 - Aug 2009: Director of Computer Center
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research

 • Feb 2003 - Dec 2006: Junior Assistant at Faculry of CST
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research

 • Nov 2001 - Dec 2002: IT instructor at the Computer Centre
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research

 • Sep 2000 - Feb 2002: Adm. Director of SIH-English Lang. Teaching School in Tetovo
  SIH-Skopje, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education

 • Sep 1997 - Sep 2000: Administrator
  Soros International House, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education

Google+