COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Keti Miteva-Markoviq

Department : Qendra e gjuheve
Thirja akademike : Lektor i lartë
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : k.markovic@seeu.edu.mk
Adresa : Ilindenska b.b. Tetovo
Telefoni : +389 44 356 270

Arsimimi

 • Nov 2003 - Apr 2008: Master of Arts in Philosophical Sciences
  Faculty: Faculty of Philosophy
  Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia
  Specialty: Logic of Language

Publikimet

 • Miteva-Markovikj, Keti; About the Stylistic Adaptation of Turkish Loanwords in Macedonian. In European Scientific Journal (ESJ),VOL 14, NO 20 (2018) ESJ JULY EDITION ISSN: 1857 - 7431, pp. 55-60. 2018. (Link)

 • Miteva-Markovic, K.Miteva-Markovic, Keti; Functional fields of the verbs понесе and поднесе in the Macedonian language and their equivalents in the Albanian language, pp. 107-121, ISBN 978-608-248-002-2. SEEU, Scientific Institute "Max Van Der Stoel"., Tetovo, 2015.

 • Митева-Марковиќ, Кети; Семантичка и културолошка анализа на називите за мастило во словенските јазици, 114-119 стр., ISBN 978-608-4503-97-2. SEEU, Tetovo, 2015. (Link)

 • Митева-Марковиќ, Кети; Ставовите на Рудолф Карнап за јазикот во контекст на на лириката и филозофската литература, 105-109 стр., ISBN 978-608-4503-97-2. SEEU, Tetovo, 2015. (Link)

 • Митева-Марковиќ, Кети; Македонски јазик 1. ЈИЕУ, ISBN 978-608-4503-93-4, Тетово, 2014. (Link)

 • Miteva-Markovic, Keti; Semantic and Cultural Analysis of the Terms for Ink in Slavic Languages, pp. 1206-1210. International Burch University, Francuske Revolucije bb., Sarajevo, 71210, ISBN 978-9958-834-21-9, Sarajevo, 2013. (Link)

Përvoja e punës

 • Oct 2001 - Present : High Lector
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: High Education

Google+