Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Izet Zeqiri

Fakulteti : Biznesi dhe Ekonomia
Thirja akademike : Profesor ordinar
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
Data e lindjes : 2 janar 1967
E-mail : i.zeqiri@seeu.edu.mk
Adresa : Ilindenska n.n. 1200 Tetovo
Telefoni : 00389 44 356 102

Arsimimi

 • 1998 - 2001: Doctor of science in economy
  Faculty: Faculty of Economy
  University of Prishtina, Prishtina, Republic of Kosovo
  Thesis: "Informational role and place in a decision making process in management"

 • 1993 - 1998: Master of science of economy
  Faculty: Faculty of Economy
  Ss Cyril and Methodius University, Skopje, Republic of Macedonia
  Thesis: "Informational system for managing finances in enterprise"

 • 1985 - 1989: Bachelor of economic science
  Faculty: Faculty of Economy
  University of Prishtina, Proshtina, Republic of Kosovo

Publikimet

 • Izet Zeqiri, Jeton Mazllami, Brikend Aziri. Kriza globale ekonomike dhe bizneset e vogla në regjionin e Pollogut. SEEU, Tetovo, Republic of Macedonia, 2011. ISBN 978-608-4503-51-4.

 • Izet Zeqiri, Brikend Aziri. Innovations as a business growth tool. In Competitiveness and economic developement: Chalenges, goals and means in a knowledge based society. ASERS Publishing, 2011. ISBN 978-606-92386-4-6.

 • Izet Zeqiri, Brikend Aziri. Entrepreneurship and entrepreneurial developments with special emphasis to the Republic of Macedonia.. In Proceedings of the 4th International Conference for Entrepreneurship, Innovation and Regional Development ICEIRD 2011. National Center for Development of Innovation and Entrepreneurial Learning, 2011. ISBN 978-608-65144-2-6. .

 • Manjolla Naço, Izet Zeqiri, Blerta Zilja. On performance measurement in higher education in Macedonia. In Economies in transition: During and after, pp. 389-410. Shkodra University "Luigj Gurakuqi", Shkodër, Republic of Albania, 2010. ISBN 978-9956-02-81-9.

 • Izet Zeqiri, Brikend Aziri. Knowledge Management and the Strategic Orientation of Business Organizations. In Journal of Studies on Economic & Society Vol.1 No. 1/2010. University " Aleksandër Moisiu, 2010. ISBN 2078-1725.

 • Izet Zeqiri, Brikend Aziri, Jeton Mazllami. Employee satisfaction: A Factor that influences the performance of companies in the Pollog region. LAMBERT Academic Publishing, 2010. ISBN 978-3-8383-9710-8.

 • Izet Zeqiri, Brikend Aziri. Job Satisfaction in the Republic of Macedonia: The Role of Gender and Education. In Journal of Advanced Research in Management. 2010. ISBN 2068-7532.

 • Izet Zeqiri, Hristina Cipusheva. Advantages, disadvantages and reasons behind the implementation of performance management measures in business practices. In Market functionality and institutional reforms, pp. 355-363. Faculty of Economy, Tirana, Tirana, Republic of Albania, 2009. ISBN 978-99956-34-50-6.

 • Izet Zeqiri, Brikend Aziri, Jeton Mazllami. Satisfakcioni nga puna si faktor që ndikon në suksesin e kompanive në regjionin e Pollogut. SEEU, 2009. ISBN 978-608-4503-27-9.

 • Izet Zeqiri, Brikend Aziri. Management : koncepte,praktika,zhvillim aftësishë nga teoria në praktikë. SEEU, 2009. ISBN 978-608-4503-29-3. .

 • Izet Zeqiri, Brikend Aziri. Ndikimi i menaxherëve mbi satisfakcionin nga puna si një nga elementet kyçe për menaxhim efektiv të resurseve humane.. In Praktikat e menaxhimit të resurseve njerëzore në ndërmarrjet në Republikën e Maqedonisë. SEEU, 2009. ISBN 978-608-8503-25-5.

 • Izet Zeqiri, Brikend Aziri. Knowledge Management and competitive advantage of small business . In World congress on tourism and management. University of tourism and management, 2009. ISBN 1857-6974.

 • Izet Zeqiri. On the importance of strategic management process for the operations of a contemporary business. In Regional economic integration and development: Challenges for the Ballkan, pp. 504-518. International University of Prishtina, Pristhina, Republic of Kosovo, 2008.

 • Izet Zeqiri, Brikend Aziri. Competitive strategies in tourism . In Tourism in the XXI Century . University of Management and Tourism, 2008. ISBN 978-9989-2923-0-9.

 • Izet Zeqiri, Brikend Aziri. Strategies for Achieving Competitive Advantage. In Economic Integration into EU: Challenges and Opportunities. Faculty of Economy, Tirana, 2008. ISBN 978-99956-13-42-6.

 • Izet Zeqiri. Regional economic development of the Republic of Macedonia as a precondition for integration in EU. In Bringing Europe in: Different mechanisms of Europeanisation, pp. 102-115. University American College, 2007. ISBN 978-9989-2673-2-1.

 • Izet Zeqiri. Roli i sistemeve informative në përkrahjen e vendosjes në ndërmarje. In Universitas, pp. 411-425. Arbëria Design, Tetovo, Macedonia, 2005. ISBN 1727-0138.

Përvoja e punës

 • Sep 2004 - Present : Full Professor
  College "Dardania", Prishtina, Kosovo
  Type of business or sector: Education
  Main responsibilities: Professor in the courses in Management and Strategic Management

 • Jun 2015 - Present : Associate member
  Macedonian Academy of Science and Art, Skopje, Macedonia
  Type of business or sector: Academy

 • 2004 - Present : Full Professor
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: University
  Main responsibilities: Management and Strategic Management

 • Jun 2011 - Present : Member of Parlament
  Parlament of the Republic of Macedonia, Skopje, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Parlament
  Main responsibilities: Member of Parlament

 • 2008 - 2011: Dean of the Faculty of Business and Economy
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: University
  Main responsibilities: Managing the SEEU Faculty of Business and Economy.

 • 2008 - 2010: Member of Evaluation Agency for High Education in Ministry of Education in The Republic of Macedoni
  Ministry of Education of the Republic of Macedonia, Skopje, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Professional adviser
  Main responsibilities: University and curicullum evaluation.

 • 2004 - 2008: Member of the High Educational Institution Acreditation Council
  Ministry of Education of the Republic of Macedonia, Skopje, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Professional adviser
  Main responsibilities: University accreditation

 • 2005 - 2007: Head of Research Center of the Faculty of Business Administration
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: University
  Main responsibilities: Implementation of research projects

 • 2007 - 2007: Member and Substitute of Bankrupt Directors of Licensing Committee in Republic of Macedonia, projec
  Ministry of Economy of the Republic of Macedonia, Skopje, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Ministry

 • 2005 - 2006: Manager of the Business Development Center
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: University
  Main responsibilities: Manage the SEEU BDC

 • 2005 - 2006: Consultant for strategic planning
  Ministry for transport and communication of the Republic of Macedonia, Skopje, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Ministry

 • 2005 - 2005: Committee member
  Ministry of Economy of the Republic of Macedonia, Skopje, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Ministry
  Main responsibilities: Member of AMBO Committee

 • 2003 - 2005: Consultant for strategic planning
  Ministry of Economy of the Republic of Macedonia, Skopje, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Ministry

 • 2000 - 2002: Regional cheaf of the State market inspectorate
  Ministry of Economy of the Republic of Macedonia, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Ministry

 • 1999 - 2002: Manager of ESA
  ESA, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: NGO

 • 2001 - 2002: Member of Bankrupt Director Exam Committee
  Ministry of justice of the Republic of Macedonia, Skopje, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Ministry

 • 1998 - 2000: Dean of the Faculty of Economy
  University of Tetovo, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: University
  Main responsibilities: Faculty Dean

 • 1993 - 1997: Lecturer
  Labour University of Tetovo, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Public

 • 1996 - 1996: Member of Committee for Dividing Wealth between Tetovo Municipality and The Republic of Macedonia
  Government of the Republic of Macedonia, Skopje, Republic of Macedonia
  Type of business or sector: Government of the Republic of Macedonia

Google+