COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Fitim Deari

Fakulteti : Biznesi dhe Ekonomia
Thirja akademike : Profesor inordinar
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
Data e lindjes : 20 mars 1983
E-mail : f.deari@seeu.edu.mk
Adresa : Bul. "Ilindenska" number 335, 1200 Tetovo, Republic of Macedonia
Telefoni : +38944356072

Arsimimi

 • Jan 2010 - Mar 2014: Doktoraturë në Shkenca Ekonomike
  Faculty: Biznesit
  Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës, Republika e Shqipërisë
  Specialty: Financë dhe Kontabilitet
  Thesis: "Leva dhe vendimet e strukturës së kapitalit: Një analizë për kompanitë e listuara në Maqedoni"

 • Oct 2005 - Jan 2008: MBA
  Faculty: Administrimi i Biznesit
  Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë, Republika e Maqedonisë
  Specialty: Financë
  Thesis: "Analiza e pasqyrave financiare: Një qasje integruese në firmën "Nemetali, sh.a" - Tetovë për periudhën 2001-2005"

 • Sep 2001 - Nov 2005: Ekonomist i diplomuar
  Faculty: Administrimi i Biznesit
  Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë, Republika e Maqedonisë
  Specialty: Financë

Publikimet

 • Deari, Fitim; Lakshina, Valeriya ; Lapshina, Kseniya ; Trade credits substitution during crisis period: spatial aspects within developing countries. In Journal of Economic Studies. Emerald Publishing, pp. 351-365. 2020. (Link)

 • Deari, Fitim; Zeqiri, Izet; FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF BANKS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA: AN OVERVIEW. In Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series V: Economic Sciences, pp. 65-72. 2020. (Link)

 • Deari, Fitim; Alija, Sadri; Lakshina, Valeriya; DETERMINANTS OF PROFITABILITY: EVIDENCE FROM RUSSIAN AGRICULTURAL FIRMS. In Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series V: Economic Sciences, Vol. 13 (62) No. 2, pp. 167-176. 2020. (Link)

 • Deari, Fitim; Lakshina, Valeriya ; Determining Trade Credit Dynamics During Crisis: Panel Data Analysis for Macedonian Firms. In Finance: Theory and Practice, pp. 17-30. 2019. (Link)

 • Kukeli, Agim; Deari, Fitim; Rocşoreanu , Carmen; Portfolio composition and critical line: a methodological approach. In International Journal of Risk Assessment and Management. 2019. (Link)

 • Madaleno, Mara; Bărbuţă-Mişu, Nicoleta; Deari, Fitim; Determinants of Net Trade Credit: A Panel VAR Approach Based on Industry. In Prague Economic Papers. 2019. (Link)

 • Deari, Fitim; Matsuk, Zoriana; Lakshina, Valeriya; LEVERAGE AND MACROECONOMIC DETERMINANTS: EVIDENCE FROM UKRAINE. In Studies in Business and Economics, De Gruyter Poland, pp. 5-19. 2019. (Link)

 • Dinca, Marius; Deari, Fitim; Lakshina, Valeriya; Dinca, Gheorghița; Drivers of Equity as a Performance Measure. A Dynamic Panel Data Analysis for Russian Firms. In Journal of Applied Economic Sciences, pp. 895-906. 2019. (Link)

 • Deari, Fitim; Zeqiri, Izet; Aliji, Sadri; Some Simulations On The Portfolio Risk And Return: A Methodological Note. In Globalization and Business, pp. 59-62. 2019. (Link)

 • Deari, Fitim; Lakshina, Valeriya V.; THE RELATIONSHIP BETWEEN LIQUIDITY AND PROFITABILITY OF RUSSIAN FIRMS IN THE AGRICULTURAL SECTOR. SEEU, Tetovo, 2019. (Link)

 • Deari, Fitim; Barbuta-Misu, Nicoleta; The Determinants of Trade Credit for Firms Listed on the Zagreb Stock Exchange: An Empirical Analysis . ITER 2018, Kyiv, Ukraine, 2018. (Link)

 • Deari, Fitim; Financial ratios analysis: the case of SMEs in the Pollog region. South East European University, Tetovo, 2018. (Link)

 • Deari, Fitim; Rocsoreanu, Carmen; A case-study of optimal portfolio composition with investments limits. In ROMAI Journal, pp. 101-114. 2018. (Link)

 • Marius Sorin, Dinca; Barbuta-Misu, Nicoleta; Madaleno, Mara; Dinca , Gheorghita; Deari, Fitim; Integrated Analysis of EU Construction Companies’ Financial Performances. In Journal of Construction Engineering and Management. 2017. (Link)

 • Dinca, Gheorghita; Baba, Mirela Camelia; Dinca, Marius Sorin; Dauti, Bardhyl; Deari, Fitim; Insolvency risk prediction using the logit and logistic models: some evidences from Romania. In Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, pp. 139-157. 2017. (Link)

 • Zeqiri, Izet; Deari, Fitim; Aliji, Sadri; The role of information in financial decision making process: A theoretical view. In Scientific-Practical Journal, European University, Tbilisi. 2017.

 • Deari, Fitim; Pintea, Mirela; The firm’s trade credit analysis: Case of firms listed on the Bucharest Stock Exchange. In Review of Economic Studies and Research Virgil Madgearu, pp. 47-68. 2017. (Link)

 • Deari, Fitim; Determinants of the net trade credit: preliminary evidence from SME's in the Pollog region . South East European University, Tetovo, 2017. (Link)

 • Osmani, Rufi; Deari, Fitim; The Analysis of Accounting and Taxable Profit: Evidence from Firms Indexed on MBI10 . In International Journal of Social Sciences and Education Research, pp. 1225-1235. 2016. (Link)

 • Misu, Nicoleta Barbua; Deari, Fitim; Determinants of trade credit in European construction firms: a preliminary study. In Ekonomika, pp. 139-157. 2016. (Link)

 • Matsuk, Zoriana; Deari, Fitim; Ukrainian Exchange Returns: the Day­of­the­Week Effect. University of Economics, Prague, Prague, Czech Republic, 2016. (Link)

 • Osmani, Rufi; Deari, Fitim; Firms’ financial performances and economic recession: evidence from Macedonian listed companies. In Bulletin of the Transilvania University of Braşov, Series V: Economic Sciences , pp. 201-210. 2016. (Link)

 • Barbuta Misu, Nicoleta; Deari, Fitim; Determinants of Trade Credit: A Preliminary Analysis on Construction Sector. Faculty of Economics and Business Administration, Dunarea de Jos University of Galati, Romania, Galati, 2016. (Link)

 • Koku, P. Sergius; Fetai, Besnik; Deari, Fitim; Zeqiri, Izet; DO PRESS RELEASES PROVIDE NEW INFORMATION? THE CASE OF BRITISH PETROLEUM'S DEEPWATER HORIZON OIL SPILL. Girne American University, North Cyprus, 2016. (Link)

 • Deari, Fitim; Poyda-Nosyk, Nina; Financial Risk and Financial Leverage: An Experimental Study . SHEI "Uzhhorod National University”, Uzhhorod, 2016.

 • Belobrov, Angela ; Deari, Fitim; Competition in Moldovan and Macedonian banking systems . ASEM, Chișinău, 2016.

 • Matsuk, Zoriana; Deari, Fitim; Lakshina, Valeriya; Portfolio Optimization using the GO-GARCH model: Evidence from Ukrainian Stock Exchange. In ECONOMIC ANNALS-XXI, pp. 116-120. 2016. (Link)

Përvoja e punës

 • May 2020 - Present : Associate Professor in Finance and Accounting
  South East European University
  Type of business or sector: Education and Research

 • May 2015 - May 2020: Assistant Professor
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research
  Main responsibilities: Field of Finance and Accounting

 • 2017 - 2018: ​Coordinator for ​Faculty ​Internationalization
  South East European University, ​South East European University
  Type of business or sector: Education and Research

 • Sep 2005 - May 2015: Assistant
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research
  Main responsibilities: Field of Finance and Accounting

Google+