COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Elmi Aziri

Fakulteti : Shkencat Shoqërore Bashkëkohore
Thirja akademike : Docent
Angazhimi : Me kohë të pjesshme
Të dhënat personale
E-mail : elmi.aziri@seeu.edu.mk
Adresa : Ilindenska bb Tetovo
Faks : ++389 44 356 001
Gjuhët ( Vetevaluim )
Albanian
Native
Macedonian
C2 - Proficient
English
B2 - Upper Intermediate

Arsimimi

 • Dec 2011 - Mar 2015: Phd
  Faculty: Faculty of Economics
  Ss Cyril and Methodius in Skopje, Skopje
  Specialty: Economics
  Thesis: "Economic effects of public spending in contemporary states and the Republic of Macedonia"

 • Oct 2005 - Jun 2009: Master of Science in Business Administration
  Faculty: Business Administration
  South East Europian University, Tetovo,Macedonia
  Specialty: Finance

 • Jun 2001 - Jun 2004: Bachelor af Arts in Business Administration
  Faculty: Business Administration
  South East Europian University, Tetovo,Macedonia
  Specialty: Marketing

Publikimet

 • Aziri, Elmi ; The impact of interest rates on economic growth in the Republic of North Macedonia.. International Institute of Social and Economic Sciences, Prague, Czech Republic, Dubrovnik, Croatia, 2019. (Link)

 • Aziri, Elmi ; Economic growth and its determinants in Republic of Mcedonia.. STEF92 Technology Ltd,51, Albena, Bulgaria, Albena, 2018.

 • Aziri, Elmi ; Public debt and macroeconomic stability in Republic of Macedonia. STEF92 Technology Ltd,51, Albena, Bulgaria, , Albena, 2018.

 • Aziri, Elmi ; The impact of Public Investment on Economic Growth in Republic of Macedonia. In Revista de Stiinte Politice ,, pp. 54-64. 2017. (Link)

 • Aziri, Elmi ; Fiscal decentralization in Macedonia: Which are the most important achievements and what are the challenges of the future?. South East Europian University, Tetovo, Macedonia, 2017.

 • Aziri, Elmi ; Ndikimi i remitencave në rritjen ekonomike në Republikën e Maqedonisë. Institute for research and development, Ulcinj, Montenegro,, Ulcinj, Montenegro, 2017.

Përvoja e punës

 • Sep 2015 - Present : Assistant Professor
  Southeast Europian University, Tetovo,Macedonia
  Type of business or sector: Education

 • Aug 2009 - Aug 2015: Assistant
  Southeast Europian University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education

 • Mar 2012 - Aug 2015: Head of Economics and Quantitative Analyses
  Faculty of Public Administration and Political Science,South-East European University, "Tetovo,Macedonia"
  Type of business or sector: "Education and Reserch"

 • Sep 2004 - Jul 2009: Junior Assistant
  South East University, Tetovo,Macedonia
  Type of business or sector: Education

Google+