Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Ermira Idrizi

Fakulteti : Shkencat dhe Teknologjitë Bashkëkohore
Thirja akademike : Bashkëpunëtor
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : e.idrizi@seeu.edu.mk
Gjuhët ( Vetevaluim )
English
C2 - Proficient
German
C2 - Proficient

Publikimet

  • IDRIZI, ERMIRA; IDRIZI, ERMIRA; Filiposka, Sonja ; Trajkovik, Vladimir; Gender impact on STEM online learning- a correlational study of gender, personality traits and learning styles in relation to different online teaching modalities. 2023. (Link)

  • Selimi, Besnik; Hamiti, Mentor; IDRIZI, ERMIRA; Fondaj, Jakup; Krrabaj, Samedin; Proposal of Prediction Model for Smart Agriculture Based on IoT Sensor Data. 2023 46th MIPRO ICT and Electronics Convention (MIPRO), Opatija, Croatia, 2023. (Link)

  • IDRIZI, ERMIRA; Hamiti, Mentor; Hamiti, Mentor; Classification of Cyberbullying Messages in Social Networks. Proceedings of the mipro 2023, 46th ICT and Electronic Convention (MIPRO), IEEE Conference Publications, Opatija, Croatia, 2023. (Link)

  • IDRIZI, ERMIRA; Filiposka, Sonja; Trajkovik, Vladimir; Hybrid Learning-the new normal.. SEEU, Tetovo, 2022. (Link)

  • IDRIZI, ERMIRA; IDRIZI, ERMIRA; Filiposka, Sonja; Trajkovik, Vladimir ; Analysis of success indicators in online learning. In International Review of Research in Open and Distributed Learning, pp. 205-223. 2021. (Link)

  • IDRIZI, ERMIRA; Filiposka, Sonja; Trajkvik, Vladimir; Gender differences in online learning. ICT Innovations Conference, Skopje, 2020. (Link)

  • IDRIZI, ERMIRA; Filiposka, Sonja; Trajkovik, Vladimir; The discourse on learning styles in online education. IEEE, Belgrade, Serbia, 2019. (Link)

  • IDRIZI, ERMIRA; Filiposka, Sonja; Trajkovik, Vladimir; VARK learning styles and online education: Case Study. AIIT, Struga, 2018. (Link)

  • IDRIZI, ERMIRA; Filiposka, Sonja; Trajkovik, Vladimir; Kulakov, Andrea; Web-based assessment tool for Teachers Digital Competency.. St Kliment Ohridski” University-Bitola, Bitola, 2018. (Link)

  • IDRIZI, ERMIRA; Filiposka, Sonja; Trajkovik, Vladimir; Character traits in online education: Case study. ICT Conference, Ohrid, 2018. (Link)

Google+