COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Blerta Ahmedi Arifi

Fakulteti : Drejtësia
Thirja akademike : Docent
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : blerta.arifi@seeu.edu.mk
Adresa : Rr. e Ilindenit, p.n., 1200, Tetovë
Telefoni : 0038944356142

Arsimimi

 • Sep 2014 - Jun 2018: Doctor of Juridical Sciences - Criminal Law
  Faculty: Faculty of Law
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Specialty: Criminal Law
  Thesis: "Politika penale ndaj kriminalitetit të fëmijëve dhe metodika e zbulimit të tij në Republikën e Maqedonisë: 2006-2015"

 • Sep 2010 - Jul 2013: Master of Law - Criminal Law
  Faculty: Faculty of Law
  South East European University, Tetovo
  Specialty: Criminal Law
  Thesis: "Veprat penale kundër lirisë dhe moralit gjinor në Republikën e Maqedonisë: 2006-2011"

 • Sep 2007 - Jun 2010: "Bachelor of Law"
  Faculty: Faculty of Law
  South East European University, Tetovo

Publikimet

 • Ahmedi Arifi, Blerta; Stojchevska, Stefani; "THE PREVENTION AND FIGHT AGAINST ORGANIZED CRIME IN EU CANDIDATE COUNTRIES" Third International Scientific Conference on Social and Legal Sciences (ISCSLS '22): RULE OF LAW, GOVERNANCE AND SOCIETY IN THE WESTERN BALKANS-CONTRIBUTIONS TO THE FUTURE OF EUROPE, p.264-277. SEEU, Tetovo, 2022. (Link)

 • Zulfiu-Alili, Merita; Ahmedi Arifi, Blerta; Bejtullahi, Drita ; IRREGULAR MIGRATION AND SMUGGLING OF MIGRANTS ALONG NORTH MACEDONIA. SEEU, Skopje, 2021. (Link)

 • Ahmedi Arifi, Blerta; DOMESTIC VIOLENCE IN THE REGION OF THE MUNICIPALITY OF TETOVO IN THE TIME OF THE PANDEMIC. SEEU, Skopje, 2021. (Link)

 • Kasami, P. Zulfiu Alili, Merita; Memeti, M.; Ahmedi Arifi, Blerta; kasami, Pranvera; Academic Brain Drain: The Case of North Macedonia, ISBN 978-1-80135-098-3.. The Migration Conference 2021 Selected Papers, Transnational Press London, London. p. 333-340, London, 2021. (Link)

 • Ahmedi Arifi, Blerta; Beti, Ejup; The phenomenon of suicide in the Republic of Kosovo and the Republic of North Macedonia, p.61-72. Institute for Legal-Economic Research an Education I U R I D I C A P R I M A, Ohrid, 2021. (Link)

 • Ahmedi Arifi, Blerta; Zejneli, Ismail; Theoretical-Positive treatments on Computer Crime, p.73-80. Institute for Legal-Economic Research an Education I U R I D I C A P R I M A, Ohrid, 2021. (Link)

 • Ahmedi Arifi, Blerta; “The Influence of Some Protective Factors on Child Delinquency in Republic of North Macedonia" 1st INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON SOCIAL AND LEGAL SCIENCES (ICSLS’19)-"GOOD GOVERNANCE AND THE RULE OF LAW IN THE PERSPECTIVE OF EU INTEGRATION, pp. 349372. SEEU, Skopje, 4 / 2020. ISBN 978608-248-035-0.. SEEU, Skopje, 2020. (Link)

 • Ahmedi Arifi, Blerta; "Roli i Këshillit shtetëror për parandalimin e delikuencës së fëmijëve në Republikën e Maqedonisë". In Përmbledhje e punimeve të konferencës shkencore të studentëve të fakulteteve të Drejtësisë, Konferencë me karakter rajonal, "Law, Justice and Challenges of Reforming the Legal System in the Age of Globalization" ISSN: 2545-4943, Faculty of Law, SEEU, pp. 114-123. 2018.

 • Arifi, Blerta; Criminal Policy on Children's delinquency in Republic of Macedonia, ERPA International Social Sciences Education Congress 2017,18-21 May 2017, ISBN: 978-605-83418-2-1, p.119-125. ERPA Educational Researches and Publications Association, EDUGARDEN, Budapest/Hungary, 2017.

 • Arifi, Blerta; Parimet e drejtësisë penale për fëmijë, at First Scientific conference of Law Faculty students at SEE University, 15 April 2017, ISBN: 978-608-248-016-9, p.27-38. SEEU, Tetovo, 2017.

 • Arifi, Blerta; The Child Crime Phenomenon in the Republic of Macedonia:2006-2015. In ANNUAL of ISPJR 2017, Number 1, Volume XLI, Institute for Sociological, Political and Juridical Research, Published by: University "Ss. Cyril and Methodius", Skopje, ISSN: 1857-7350, pp. 101-114. 2017. (Link)

 • Ahmedi Arifi, Blerta; How to Prevent Youth Crime in Macedonia? . In European Journal of Social Sciences Education and Research EUSER, EJSER European Center for Science Education and Research Volume 11, Nr. 1, 12 / 2017. ISSN 2411-9563, pp. 7-15. EUSER - European Center for Science, Education and Research, Vienna/ Austria, 2017.

 • Arifi, Blerta; Ratkoceri, Vedije; The phenomenology of juvenile delinquency in Republic of Macedonia during the period 2012-2014 . In JUSTICIA (International Journal of Legal Sciences) Vol.4 No.6, University of Tetova, MACEDONIA, ISSN 1857-8454., pp. 40-48 . State University of Tetovo, Tetovo, 2016.

 • Zejneli, Ismail; Arifi, Blerta; The Magna Carta Libertatum and the principle of due process of law. STEF92 Technology Ltd., 51 "Alexander Malinov" Blvd., 1712 Sofia, Bulgaria, Sofia, 2016.

 • Arifi, Blerta; Kadriu, Besa; The place of the criminal justice for children in the legal system of Republic of Macedonia from its independence until today. In EUROPEAN JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY STUDIES September December 2016 Volume 6, Nr. 1 , European Center for Science Education and Research, Madrid, Spain, 9 / 2016. ISBN ISSN2411-4138 , pp. 46-52. 2016. (Link)

 • Kadriu, Besa; Arifi, Blerta; Policymaking in a multiethnic state,the legal changes, practice of Macedonia. 2016. (Link)

Përvoja e punës

 • Mar 2019 - Present : Assistant Professor of Criminal law and Security
  South East European University
  Type of business or sector: Faculty of Law

 • Jan 2015 - Mar 2019: PhD Assistant in Criminal Law
  South East Europenan University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Faculty of Law

 • Sep 2014 - Dec 2014: Collaborator/ Assistant
  South East Europenan University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Faculty of Law

 • Sep 2012 - Jul 2013: Student Adviser
  South East Europenan University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Faculty of Law

 • Sep 2010 - Jul 2012: Collaborator/ Demonstator in Criminal Law
  South East Europenan University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Faculty of Law

Google+