COVID-19 Information and Protocol

Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!
Export

Besa Kadriu

Fakulteti : Shkencat Shoqërore Bashkëkohore
Thirja akademike : Docent
Angazhimi : Me kohë të plotë
Të dhënat personale
E-mail : besa.kadriu@seeu.edu.mk
Adresa : Ilindenska no.335
Telefoni : +389 44 356 137
Faks : +389 44 356 000
Gjuhët ( Vetevaluim )
Albanian
Native
Macedonian
C2 - Proficient
English
C1 - Advanced
German
A2 - Elementary

Arsimimi

 • Oct 2015 - Jun 2019: Doctor of Sciences in Public Governance and Administration
  Faculty: Contemporary Social Sciences
  SEEU, South East European University, North Macedonia, Tetovo
  Specialty: Public Governance and Administration
  Thesis: "Policymaking in multiethnic state, the practice of North Macedonia, time period,(200702017)."

 • Oct 2005 - Jul 2007: "Master of Science in Comparative European Public Administration"
  Faculty: "Public Administration and Political Sciences"
  Southe East European University, Tetovo,Republic of Macedonia
  Specialty: Reforms on Public Administration

 • Oct 2001 - Jul 2004: Master of Arts in Public Administration
  Faculty: Public Administration and Political Science
  South East European University, Tetovo
  Specialty: Public administration

Publikimet

 • Ph.D.ass.Besa Kadriu . European Journal of Interdisciplinary Studies . In Lack of Good Governance and the Generation of Political Crises in Developing Countries: Practical Case of Macedonia, Last Three Years’ Experience, pp. 102-108. European Center for Science Education and Research, Frankfrut- Goethe University, 4 / 2018. ISBN ISSN 2411-4138Vol 1. (Download)

 • Ph.D.ass.Besa Kadriu . European Journal of research in Social Science. In West Balkan countries and the challenges of integration progress-case of Macedonia, pp. 84-90. Progresive Academic Publishing, UK, Somerset House,Birmingham Business Park, United Kingdom, Post Code: B37 & BF, 11 / 2017. ISBN ISSN 2056-5429. (Download)

 • PhD. Assistant- Besa Kadriu & PhD. Assistant Blerta Arifi. EUSER EUROPEAN CENTER FOR SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH . In "Policymaking in a multiethnic state, the legal changes, practice of Macedonia", pp. 4. EUROPEAN CENTER FOR SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH Published 2016 , Madrid, 23 -24 September 2016 Volume I , 9 / 2016. ISBN ISBN 9788890916441 . (Download)

 • Besa Kadriu1* and Besime Mustafi2. POLITICAL AND ECONOMICAL EFFECTS OF HIGHER EDUCATION REFORMS- CASE OF MACEDONIA. In International e-journal of advances in education, pp. 158. Ocerint Journals, Turkey, 9 / 2015. ISBN ISSN2411 1821. (Download)

 • Besa Kadriu & Zeqir Kadriu. Multiethnic societies the challenges in the end of the century-case of Macedonia. In Scientific Journal of social and human science CRC Journal, pp. 420. Contemporary Research Center Journal, Ohrid, Macedonia, 6 / 2015. ISBN 1857-9744. (Download)

 • Besa Kadriu & Zeqir Kadriu. The clash of civilisation in the 21st Century ( book of abstracts). In Multiethnic societies, the challenges in the last century, case of Macedonia, pp. 53. Croation sociological association, HSD, Dubrovnik, 5 / 2015. ISBN 978-98-53-8070-00-6. (Download)

 • Besa Kadriu & Besime Zyberi. Reformat në administratën publike në Maqedoni. In Institute for scientific research and development, pp. 589. Instituti për kërkime shkencore dhe zhvillim-Ulqin, Montenegro, 5 / 2015. ISBN 1800-9794. (Download)

 • Besa Kadriu & Teuta Nunaj. Proceedings of the 4-th International Multidisciplinary Conference on Integrating Science in nwe global chachallenges. In The progress of realization of the reforms of public administration within the integration framework; Comparative aspects betwen Albania and Macedonia, pp. 380. EPICT Albania by GLA, Dubrovnik, 3 / 2015. ISBN 978-9928-4221-5-6. (Download)

 • PhD Candidate Aurora Balukja Universiteti Europian i Tiranës University “Aleksander Xhuvani”, ELBASAN PhD Candidate Besa Kadriu Universiteti Europian i Tiranës SEEU Tetovë, TETOVË PhD Candidate Xhenet Syka Universiteti Europian i Tiranës European College “Dukagjini”, PEJA & Anjeza Balukja Universiteti “Aleksandër Xhuvani”, Elbasan University “Aleksander Xhuvani”, ELBASAN. ELECTIONS, AS THE HEART OF THE DEMOCRATIC PROCESS AND THE POWER OF WOMEN IN DECISION MAKING DURING THE TRANSITION PROCESS IN ALBANIA. In European Journal of Research in Social Sciences , pp. 58. Progressive Academic Publishing, UK , UK, 2015. ISBN Vol. 3 No. 5, 2015 I. (Download)

 • Jonuz Abdullai, Izmit Durmishi, Besa KAdriu. Migration and labour market- book of abstracts. In The social changes and the migration from the Gostivar region to the western countries, pp. 100. Biblioteka nacionale Shën Kliment Ohridski, Shkup, 10 / 2012. ISBN 978-998965-53-7. (Download)

 • Ma. Besa Kadriu,Dr. Alba Dumi, Ma. Mimoza Shoto. Përmirësimi i kurrikulave universitare dhe orientimi i studentëve ndaj kërkesave të tregut efektiv të punës. In Instituti i studimeve dhe kërkimeve shkencore Albanian University- Programet studimore universitare në tri nivelet dhe tregu i punës, pp. 50. UFO University press, Tirana Albania, 5 / 2011. ISBN 97899561991-6. (Download)

 • Besa Kadriu. Reformat e administrates publike ne Maqedoni, pas konfliktit te 2001, krahasuar me kriteret e Kopenhages dhe te Selanikut.. In Revista shqiptare social ekonomike, pp. 78-86. Tirana, Albania, 1 / 2011. ISBN 2222-5846. (Download)

 • Florim Ajdini, Zeqir Kadriu, Etem Aziri. Bilingualizmi i integruar në administratën publike ( projekt hulumtues). In Bilingualizmi i integruar në administratën publike të nivelit lokal, projekt hulumtues për vitin 2006-2007, pp. 148. Biblioteka nacionale "Shen kliment Ohridski", Shkup, 6 / 2008. ISBN 978-9989-173-16-5.

Përvoja e punës

 • Oct 2006 - Present : Docent
  South East European University, Tetovo
  Type of business or sector: Education and Research
  Main responsibilities: Teaching, Research, administrative work in CSS- Contemporary Socal Science faculty in observation process of academic staff, promotion of SEEU... etc.

 • Oct 2015 - Present : Docent
  "South East European University", Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research
  Main responsibilities: Research, promotion of SEEU, Teaching.

 • Sep 2021 - Present : Docent- Administrative Law and Public Service
  Southeast European University, Tetovo, North Macedonia
  Type of business or sector: Education and research
  Main responsibilities: Researcher, Teaching and Promotion!

Google+