Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Hulumtim shkencor

Roli i kryesor i Institutit MVDSH në zhvillimin e kapaciteteve kërkimore në UEJL-ës është si vijon:

-          Inkurajimi i grupit të kërkuesve përmes kolegjiumeve të rregullta me përfaqësues të fakulteteve të shkencave humane

-          Inicimi i projekteve kërkimore me ekipe në tema të caktuara  interdisiplinare të kërkimeve shkencore të cilat do të ndiqen përmes ngjarjeve publike.

-          Inkurajimi dhe mbështetja e stafit akademik të UEJL-së për të aplikuar për kërkime shkencore grupore.

-          Inkurajim dhe motivim i stafit mësimor të UEJL-së që përmes mundësive të kërkimeve grupore dhe garës  për grante. 

-          Seria e punëtorive: bërja e kërkimit përmes Institutit (seancat e trajnimit semestral me stafin e fakulteteve për të rritur aktivitetin kërkimor).

-          Funksioni lehtësues për stafin akademik dhe karakteri mbështetës  hulumtues

-          Organizimi i një  dialogu / forumi  për disa tema në kuadër të programit të Institutit

Google+