Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Mbrojtjet publike

 • 24 tetor

  14:30
  Tezë magjistrature
  Mustafë Asllani

  Huazimet nga Gjuha Angleze të ndikuara nga teknologjia dhe mediat sociale - Rast studimi: Shkolla e mesme Frang Bardhi - Mitrovicë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Agim Poshka
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 24 tetor

  15:30
  Tezë magjistrature
  Mergime Bytyçi Asllani

  Analize krahsuese midis metodës se mësimdhënies së gjuhës nëpërmjet komunikimit (CLT) dhe metodën e Përkthimit të Gramatikës (GTM) - Rast studimi in sistemin arsimor fillor në Kosovë

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Agim Poshka
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC
 • 26 tetor

  15:00
  Tezë magjistrature
  Berat Neziri

  Aspektet kriminologjike dhe kriminalistike të vjedhjeve me forcë në RM në periudhën 2010-2015

  Fakulteti: Fakulteti i Drejtësisë
  Mentor: Prof. Dr. Jeton Shasivari
  Vendi: Tetovë
  Salla: 814.02
 • 30 tetor

  16:30
  Tezë magjistrature
  Kujtesa Reçi

  Mësimdhënia e Gjuhës Angleze si gjuhë e huaj në klasa të kombinuara në shkollat fillore në komunën e Strugës

  Fakulteti: Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit
  Mentor: Prof. Dr. Agim Poshka
  Vendi: Tetovë
  Salla: ISC-Room LC

Search by

Fakulteti
Cycle
Lokacioni
Google+