Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

UEJL nikoqir i rreth 70 studentëve nga India

Gjatë kësaj jave (28 nëntor-3 dhjetor 2011), Universitetin e Evropës Juglindore është nikoqir i trajnimit të përbashkët, që organizohet nga Shkolla për Biznes Keli (Kelley School of Business ), nga Universiteti Indiana dhe Instituti Indian për Menaxhment, nga qyteti Luknou, Indi.Ky aktivitetet realizohet pas nënshkrimit të marrëveshjes për bashkëpunim ndërmjet UEJL-së dhe Universitetit të Indianës, që u nënshkuajt më 19 nëntor 2011 nga rektorët Prof. Dr. Zamir Dika dhe Prof. Dr. Majkëll A. MekRobi.

Në kuadër të këtij trajnimi, në Universitetin tonë qëndrojnë 67 studentë nga India, të cilët do të ndjekin trajnimin intensiv njëjavorë në fushën e analitikes së biznesit. Pas përfundimit të kursit intensiv, studentët do të pajisen me certifikatë për analizën e biznesit.

Trajnues janë profesorë të njohur nga Universiteti Indiana, si prof. Dan Smith, dekani i Shkollës Kelly për Biznes, prof. Riç Magjuka, prof. Vijay Khatri dhe të tjerë.

Të punësuarit e UEJL-së po ashtu janë pjesë e kësaj ngjarjeje, duke marrë pjesë në sesionet profesionale dhe në përkrahjen logjisitke.

Kjo ngjarje dëshmon se UEJL gjithnjë e më shumë po bëhet partner i rëndësishëm ndërkombëtarë në fushën e arsimit të lartë.

Google+