Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Gjithçka gati për akreditimin e shkollës së doktoraturës

Universiteti i Evropës Juglindore është duke i bërë përgatitjet e fundit për akreditimin e shkollës së doktoraturës. Për këtë qëllim, sot (24 gusht 2011), u mbajt një punëtori për procesin e akreditimit të shkollës së doktoraturës, ku përveç drejtorit të studimeve të doktoraturës dhe dekanëve e prodekanëve të fakulteteve mori pjesë edhe rektori Prof. Dr. Zamir Dika dhe prorektori për hulumtime Prof. dr. Blerim Reka.“Ne jemi të përgatitur dhe kemi kapacitetet për të filluar me shkollën e doktoraturës. Ky është edhe njëri nga kriteret që në arenën ndërkombëtare një universitet e të quhet në plotë kuptimin e fjalës Universitet”, tha në diskutimin e tij rektori Dika. Ne kemi kuadër, kemi infrastrukturë dhe kapacitete administrative që të krijojmë shkollën e doktoraturës, tha ai.

Në kuadër të punëtorisë u krijuan grupe pune për secilin fakultet, ku më pas do të prezantohet puna e bërë, kryesisht në drejtim të plotësimit të formularëve të paraparë në procesin e akreditimit të shkollës së doktoraturës.

Universiteti i Evropës Juglindore edhe aktualisht është duke ofruar studime të doktoraturës, por sipas sistemit mentorial.

Google+