Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Doracak për aplikim për bursë

Ky manual për bursa është përgatitur me qëllim që t’ju ndihmojë studentëve të UEJL-së dhe të gjithë studentëve nga Ballkani Perëndimor të cilët janë të interesuar për të aplikuar për bursë. Ky manual paraqet një përmbledhje të informacioneve të ndryshme për bursa dhe ndihma të tjera  finansiare nga burime të ndryshme. Në këtë mënyrë, ai shërben si një udhërrëfyes drejt informatave të sakta për bursa dhe për vetë procesin e aplikimit.

Për më tepër, ky manual nuk ka për qëllim të jetë burimi i vetëm në kërkimet e dikujt për ndihmë finansiare. Manuali do të sigurojë të kuptuarit më të mirë të procesit të marrjes së bursave, diçka që i ndihmon çdokujt të orientohet më mirë në këtë procedurë të gjetjes dhe aplikimit për mbështetje finansiare. Ky manual duhet t’ju ndihmon juve gjatë procedurave bazike të aplikimit ndërsa sigurisht se të punësuarit në Zyrën për marrëdhënie ndërkombëtare në universitetin tuaj to t’ju sigurojnë informata më të hollësishme dhe mbështetje të nevojshme për procesin e aplikimit për bursë.

  Doracakun online mund ta shkarkoni këtu

Google+