Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Parku teknologjik

Një vend ku idetë e biznesit shëndrohen në biznese fitimprurëse, një vend ku tranjimi plotëson hulumtimet dhe bëhet burimi kryesor për rritjen e ekonomisë dhe mundësive të punësimit në vend, një vend ku hulumtimi, zhvillimi dhe inovacioni mbajnë rezultate të shkëlqyera: ky është Parku teknologjik.

Për më shumë informata klikoni në linkun e më poshtëm:

http://techpark.seeu.edu.mk

Google+