Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Aktivitete shoqërore

Gara kombëtare për shkrim të eseve nga gjuha angleze në Maqedoni organizohet për së nënti herë dhe është një iniciativë e organizuar nga vullnetarët e Korpusit të Paqes nga SHBA, në bashkëpunim me ELTAM (Shoqata e Mësimdhënësve të gjuhës angleze në Maqedoni) dhe Universiteti i Evropës Juglindore (UEJL).

Për më tepër informata shikoni linqet e mëposhtme:

Në kuadër të Qendrës së Gjuhëve funkcionojnë klube të ndryshme të cilët u mundësojnë studentëve të socializohen, të krijojnë kontakte si dhe të shkëmbejnë përvoja lidhur me intersat e tyre. Aktualisht funkcionojnë këto klube:

  • Klubi për adhuruesit e fotografimit (na ndiqni në)
  • Klubi i tenisit (na ndiqni në)
  • Klubi i volejbollit (na ndiqni në)
  • Klubi i modes (na ndiqni në)
  • Klubi i filmit (na ndiqni në)
  • Klubi i të shkruarit kreativ (na ndiqni në)
Google+