Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Qendra për Biznes dhe Inovacion

Qëllimi i Qendrës për biznes dhe inovacion (BIC) është të jetë urë lidhëse mes sektorit të biznesit dhe Universitetit. Gama e shërbimeve të kësaj qendre përfshin trajnime dhe konsultime profesionale për biznese dhe individë, ofron kushte të volitshme për start-up kompanitë, shërbime akomodimi në konvikte për studentë dhe staf, si dhe dhënie me qira të hapësirave të Universitetit të Evropës Juglindore (UEJL).

Në kuadër të QBI-së funksionojnë tri departamente, edhe atë:

Konviktet


Një veçori unike e UEJL-së është mundësia e akomodimit në qytezë, e cila posedon 7 konvikte, me kapacitet strehimi për 450 studentë. Objektet e konviktit janë të ndara në objekte për meshkujt dhe objekte për femra. Për të gjitha kërkesat dhe problemet, që mund të kenë studentët, kujdeset kujdestari i konvikteve. Siguria e studentëve është pjesa e veçantë dhe për këtë qëllim, në tërë kampusin, bëjnë kujdestari ekipet e sigurimit të universitetit. Pas orarit të përcaktuar me rregulloren e brendshme të universitetit, çdo hyrje dhe dalje nga kampusi evidentohet. Siguria e studentëve është në nivelin maksimal.

Apliko duke përdorur formularin (për studentët brenda në Maqedoni): FORMULAR

Apliko duke përdorur formularin (për studentët ndërkombëtar): FORMULAR

Qiradhënia


Përveç shërbimit të konvikteve për studentët dhe stafin, departamenti i Menaxhimit me asetet, menaxhon dhe ofron edhe objekte me qira për biznese dhe organizata të tjera.

Kontakt: dormitory@seeu.edu.mk
Tel: +389 (0) 44 356 116


Qendra për Zhvillimin e Biznesit (QZHB), luan rolin e ndërmjetësuesit mes komunitetit të biznesit dhe Universitetit të Evropës Juglindore.
Kjo qendër ofron trajnime menaxhuese, konsultime biznesi për individë, ndërmarrje dhe institucione tjera private dhe publike, si dhe organizimin e evenimenteve. QZHB është partneri i juaj për t’ju aftësuar në pikëpamje profesionale dhe organizative. Në mënyrë të vazhdueshme i ndjek trendet e biznesit bashkëkohor dhe për këtë qëllim shërbimet tona ofrojnë zgjidhje optimale për nevojat tuaja.

Për më shumë informata klikoni në linkun e mëposhtëm:
http://www.seeu.edu.mk/bdc/

Kontakt: seeu-bdc@seeu.edu.mk
Tel: +389 (0) 44 356 251


Një vend ku idetë e biznesit shndërrohen në biznese fitimprurëse, një vend ku trajnimi plotëson hulumtimet dhe bëhet burimi kryesor për rritjen e ekonomisë dhe mundësive të punësimit në vend, një vend ku hulumtimi, zhvillimi dhe inovacioni mbajnë rezultate të shkëlqyera: ky është Parku teknologjik.

Për më shumë informata klikoni në linkun e mëposhtëm:
http://techpark.seeu.edu.mk

Kontakt: techpark@seeu.edu.mk
Tel: +389 (0) 44 356 165

Google+