Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
jetëso dijen tënde!

Qendra për Zhvillimin e Biznesit (QZHB)

Qendra për Zhvillimin e Biznesit (QZHB), ka rolin e ndërmjetësuesit në mes komunitetit të biznesit me Universitetit të Evropës Juglindore.

Qendra për Zhvillimin e Biznesit (QZHB), ka rolin e ndërmjetësuesit në mes komunitetit të biznesit me Universitetit të Evropës Juglindore. Kjo qendër ofron trajnime menaxhuese dhe konsultime biznesi për individë, ndërmarrje dhe institucione tjera private dhe  publike. QZHB është partneri i juaj për t’ju aftësuar në pikëpamje profesionale dhe organizative. Në mënyrë të vazhdueshme i ndjek trendet e biznesit bashkëkohorë dhe për këtë qëllim shërbimet tona ofrojnë zgjidhje optimale për nevojat e juaja.

Për më shumë informata klikoni në linkun e më poshtëm:

http://www.seeu.edu.mk/bdc/

Google+