COVID-19 Information

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Хамит Џафери

Факултет : Јазици, култури и комуникација
Функција : Редовен професор
Вид на вработување : Скратено работно време
Лични податоци
E-mail : h.xhaferi@seeu.edu.mk
Адреса : SEEU
Телефон : +389 44 356 285
Факс : +389 44 356 001
Јазици ( Самоевалуација )
Albanian
Native
Macedonian
C2 - Proficient
Serbian
C1 - Advanced
Bosnian
C1 - Advanced
Croatian
C1 - Advanced
English
B2 - Upper Intermediate

Образование

 • 1992 - 1996: Doktor i Shkencave Filologjike
  Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, Kosovë
  Specialty: Poezia popullore shqiptare e periudhës së reformave të Tanzimatit
  Thesis: "."

 • 1981 - 1985: Magjistër i Shkencave Filologjike
  Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, Kosovë

 • 1974 - 1978: Profesor i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe
  Fakulteti i Filologjisë, Shkup Maqedoni

Публикации

 • Hamit Xhaferi. LETERSI BASHKEKOHORE SHQIPE(Dispensë për studentët e Ciklit II të studimeve - Master). SEEU, 9 / 2011.

 • Hamit Xhaferi. Elena Gjika, njohese dhe studiuese e folklorit shqiptar . In Elena Gjika dhe kultura shqiptare, pp. 360 . Botoi: Kolegji Universitar “BIZNESI”, Prishtinë, Kosovë, 2011. ISBN ISBN 978-9951-561-07.

 • Hamit Xhaferi. POEZIA E FRANCESCO ALTIMARIT. In Revistë letrare e Lidhjes së Shkrimtarëve të Kosovës – LSHK/ Nr. 3. “METAFORA”, 2011.

 • Hamit Xhaferi. Kontributi i Shaban Demirajt në fushën e studimeve albanologjike. In Botim i përmbledhjeve të Konferencës shkencore – Akademik Shaban Demiraj dhe kontributi i tij në Arsimin dhe shkencën shqiptare.Universiteti i Vlorës “Ismail Qemali”, Fakulteti i Shkencave Humane, Departamenti i Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë. 2011. ISBN ISBN 978-99956-91-65.

 • Hamit Xhaferi. Zef Skiro Di Maxho, individualitet dhe krijues i fuqishëm. In Studime / recensione mbi botën arbëreshe. Jeta Arbëreshe, 2011.

 • Hamit Xhaferi. Tradita dhe kultura popullore në krijimtarinë gojore të shqiptarëve në Maqedoni.. In Botoi “ALBANOLOGJI I”, Revistë shkencore e Institutit Albanologjik - Prishtinë. 2011. ISBN ISBN 978-9951-596-53.

 • Hamit Xhaferi. Zef Serembe-poet vitesh të stuhishme dhe vegimesh. In AKTET e Simpoziumit III Ndërkombëtar për Arbëreshët “Gjuha dhe letërsia e arbëreshëve” Universiteti i Evropës Juglindore – Tetovë. Fakulteti i Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit. Katedra e Gjuhës dhe e Letërsisë Shqipe. Arbëria Design - Tetovë, 2011. ISBN ISBN 978-608-4503-62.

 • Hamit Xhaferi. Folklori arbëresh. UEJL, 2011.

 • Hamit Xhaferi. KULTURA TRADICIONALE DHE FOLKLORI BALLKANIK (Dispensë për studentët e Ciklit II të studimeve - Master). 7 / 2010.

 • Hamit Xhaferi. Studime nga krijimtaria gojore shqiptare në Maqedoni. Interligua, 2010.

 • Hamit Xhaferi. Botëkuptimet për parajsën në traditën shqiptare. In .. Zëri i Pelagonisë, Shkup, 2009.

 • Hamit Xhaferi. Koliqi, krijues i mitit në prozën moderne shqipe. In Shqyrtime letrare, pp. 55-64. LUMA Grafiks, Tetovë, 2009. ISBN 978-9989-788-51-2.

 • Hamit Xhaferi. LETERSI E VJETER SHQIPE (Dispensë për studentët e Ciklit I të studimeve). 2009.

 • Hamit Xhaferi. LETERSI E VJETER SHQIPE (Dispensë për studentët e Ciklit I të studimeve). 2009.

 • Hamit Xhaferi. Shqyrtime letrare. Botart, Tirane, 2009.

 • Hamit Xhaferi. . LETERSI GOJORE SHQIPE (Dispensë për studentët e Ciklit I të studimeve). 2008.

 • Hamit Xhaferi. LETERSI E SOTME SHQIPE (Dispensë për studentët e Ciklit I të studimeve). 2008.

 • Hamit Xhaferi. Studime etnolinguistike, folklorike dhe sociolinguistike për kulturën shqiptare në Maqedoni. In Studime etnolinguistike, folklorike dhe sociolinguistike për kulturën shqiptare në Maqedoni. UEJL, 2008.

 • Hamit Xhaferi. Parajsa dhe ferrri në traditën popullore shqiptare në Maqedoni. Matica Makedonska , Shkup, 2008.

 • Hamit Xhaferi. Dallimet gjuhësore midis gjinive dhe figura e gruas në poezinë popullore . UEJL, Tetove, 2006.

 • Hamit Xhaferi. Kodi biblik në letërsinë e vjetër shqipe. In Qendra për Kërkime Shkencore e Fakultetit Pedagogjik – UEJL, pp. 64-75. Interlingua, Shkup, 2006. ISBN 9989-173-08-7.

 • Hamit Xhaferi. Bukuria e gruas shqiptare dhe jeta e saj midis tradicionales dhe religjiozes në Maqedoni. In Qendra për Kërkime Shkencore të fakultetit të Gjuhëve, Kulturave dhe Komunikimit – UEJL, pp. 116-204. Tetovë, 2006. ISBN 9989-173-09-5..

 • Hamit Xhaferi. Studime dhe trajtesa nga letërsia gojore. interlingua, Shkup, 2005.

 • Hamit Xhaferi. Kahe letrare (Studime, artikuj, kumtesa). Interlingua, Shkup, 2004.

 • Hamit Xhaferi. Fjalor juridik (Shqip - maqedonisht - anglisht). Botma Grafiks, SHkup, 2004.

 • Hamit Xhaferi. Epika popullore shqiptare e trevës së Kërçovës (ribotim). In .. Voka, Tetove, 2003.

 • Hamit Xhaferi. Figura emblematike të shqiptarizmit (Autorë dhe vepra). In .. Çabej, Tetove, 2000.

 • Hamit Xhaferi. Lëvizja kulturore shqiptare në fund të shek. XIX dhe në fillim të shek. XX. In Figura emblematike të shqiptarizmit – Autorë dhe vepra, pp. 9-15. Çabej, Tetovë, 2000. ISBN 9989-636-51-3.

 • Hamit Xhaferi. Bota letrare dhe kombëtare e At Gjeçovit . In Revista Glossa, pp. 105-111. Glossa, Tetovë, 1999.

 • Hamit Xhaferi. Tradita e mikpritjes dhe e miqësisë së shqiptarëve të Tetovës për kosovarët e shpërngulur me dhunë . In Konferenca Shkencore Ndërkombëtare “Mbijetesa etnokulturore e Kosovës së shpërngulur me dhunë më 1999”., pp. 132-146. Instituti Albanologjik i Prishtinës. Prishtinë, Prishtinë, 1999. ISBN 9989-2378-8-1.

 • Hamit Xhaferi. Poezia popullore shqiptare e periudhës së reformave të Tanzimatit. Arbëria Design, Tetove, 1996.

 • Hamit Xhaferi. Epika popullor e shqiptare e trevës së Kërçovës . Arbëria Design, Tetove, 1996.

 • Hamit Xhaferi. Jehona e Tanzimatit në epikën historike të popullit shqiptar në Maqedoni. In Shqiptarët e Maqedonisë, pp. 207-211. Meshihati i BIM, Shkup, 1994.

 • Hamit Xhaferi. Këngët kreshnike të trevës së Kërçovës. In Revistë për art, letërsi, shkencë, kulturë., pp. 120-130. Jehona, Shkup, 1989.

 • Hamit Xhaferi. Rreth këngëve legjendare të trevës së Kërçovës . In Revistë për art, letërsi, shkencë, kulturë., pp. 91-104. Jehona, Shkup, 1989.

 • Hamit Xhaferi. Praktikë shkollore - Kontaktet shkollë-familje janë dobipruese . In Shkëndija, pp. 7. Prishtinë, 1981.

 • Hamit Xhaferi. Gavril Darës së Ri poet dhe vjershëtar i shquar arbëresh.. In Bota e re, pp. 18. Bota e re, 1981.

 • Hamit Xhaferi. Andon Zako Çajupi poet e patriot i shquar demokrat. . In Bota e Re, pp. 16. Prishtinë, 1980.

 • Hamit Xhaferi. Mallë i trollit tim . Pollogu, 1974.

Работно искуство

 • Oct 2001 - Present : Teaching
  South East European University, Tetovo
  Type of business or sector: Education

 • 1981 - 2001: Profesor
  Gjimnazi Kiril Pejçinoviq - , Tetovë
  Type of business or sector: Profesor

Google+