COVID-19 Information

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Научно истражување

Главната улога на Институтот МВДШ  на развојот на капацитетот за истражување во УЈИЕ е како што следува:

-          Поттикнување на истржувачката група преку редовни колегиуми со претставници од факултетите на хуманистичките науки.

-          Иницирање истражувачки проекти со групи, научноистажувачки дефинирани интердициплинарни теми кои ќе се следат преку јавни настани.

-          Поттикнување и поддршка на акдемскиот кадар на УЈИЕ преку групни истражувачки можности и натпревари за грантови

-          Поттикнување и мотивирање на образовниот кадар на УЈИЕ според можностите за групни научни истражувања.

-          Серија на работилници:Спроведување на инстражување преку Институтот (сесија на семестралните обуки со кадарот на факултeтите за да се интензивираат истражувачките активности).

-           Има олеснувачка функција за академскиот кадар икарактер за поддршка и истражување

-          Организира дијалог/форум за некои теми во рамките на програмата на Институтот. 

Google+