Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Конференци

Judicial Reforms and Anti-Corruption Practices: Challenges, Prospects and Transfer of Experiences


30 June 2017

Download Doc

МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ И ЈАЗИЧЕН КОНТАКТ - 
Download Conference Program  - Download Conference Proceedings


31.08. - 01.09.2017

Download Doc

”THE REFUGEE CRISIS AND ITS HUMANITARIAN AND POLITICAL IMPLICATIONS TO THE BALKANS”


17 May 2016

Download Agenda

   -ПОВИК ЗА ТРУД   - The First International Scientific Conference: Contemporary Challenges of Multiculturalism and Language Policies

 

Програмата на конференцијата 

МЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА„Современите предизвици на мултикултурализмот и јазичните политики“.

Организирна од Научниот Институт наУЈИЕ ”Макс ван дер Штул”  Тетово, Македонија


Конференцијата се одржи во петок (16 мај 2014) и сабота (17 мај 2014) со почеток во 10.00 часот во амфитеатарот ЛХ 4 во универзитетскиот кампус на УЈИЕ во Тетово. 


Тркалезна маса:“Улога на собранието во промоција на правичен развој и меѓу-етничка и социјална кохезија”

Истражување на постоечките искуства и знаења за научените лекции во проектот на УНДП “Зајакнување на политичкиот дијалог преку собранискиот комитет за односи меѓу заедниците“ и развивање практичен ресурсен прирачник на релевантни теми, имплементиран од Макс ван дер Штул Институтот

                                                                            Тркалезна маса

“Улога на собранието во промоција на правичен развој и меѓу-етничка и социјална кохезија”

                                                                               15.05.2014
                                                     УЈИЕ,Кампусот Скопје,Големиот Амфитеатар 

                                                                              Програма

12:00-12:15     Поздравно обраќање и презентација на целите и методата на работа          

12:15-13:15     Отворено дискусија со рефлексии од страна на поранешните членови на Комитетот и други експерти

Тема: Работата на Комитетот за односи помеѓу заедниците

         Како да се зајакне дијалогот преку Комитетот за односи помеѓу заедниците      

           Улогата на собранието во промоција на правичен развој и меѓу-етничка и социјална кохезија

13:15-13:45       Прашања од истражувачите на универзитетот на Југоисточна Европа

Тема: Политичкиот дијалог во мулти-културно општество: Улогата на собранието и лидерството

              Промоција на диверзитет и крос културни вредности

             Пренесување на политички дијалог и општествена интеракција

             Работење со консензус и мониторинг на меѓу етничка стабилост

13:45-14:30       Дискусија

14:30-15:00       Коктел
 


Тркалезна маса“Улога на националните и локалните институции во промоција на правичен развој и меѓу-етничка и социјална кохезија”

Истражување на постоечките искуства и знаења за научените лекции во проектот на УНДП “Зајакнување на политичкиот дијалог преку собранискиот комитет за односи меѓу заедниците“ и развивање практичен ресурсен прирачник на релевантни теми, имплементиран од Макс ван дер Штул Институтот

                                                                                   

                                                                              Тркалезна маса“

Улога на националните и локалните институции во промоција на правичен развој и меѓу-етничка и социјална кохезија”

                                                                        26 мај 2014 (понеделник)

                                                       УЈИЕ,Скопје Кампусот,Големиот Амфитеатар

                                                                               Програма

12:00-12:15               Поздравно обраќање и презентација на целите и методата на работа         

12:15-13:15               Отворена дискусија со рефлексии од страна на поранешните и сегашните членови на комисиите за односи меѓу заедниците, Комитетот, невладини организации и други експерти

Тема: Промоција на меѓуетнички дијалог и социјална кохезија преку инситуции на локално ниво

         Како да се зајакне граќанската интеракција со  Комитетот за односи помеѓу заедниците      

           Улогата на граѓанските организации во промоција на меѓу-етнички дијалог 

13:15-13:45       Прашања од истражувачите на универзитетот на Југоисточна Европа

Тема: Справување со важни проблеми преку улогата на Комитетот и комисиите за односи помеѓу заедниците

Како да се промовираразличност, толеранција и меѓу-етничка кохезија преку Комитетот и комисиите за односи помеѓу заедниците

Надлежности на Комитетот и комисиите за односи помеѓу заедниците

Поголемма интеракција и комуникација помеѓу Комитетот и комисиите за односи помеѓу заедниците

13:45-14:30       Дискусија

14:30-15:00       Коктел

Google+