Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Конференци
МЕЃУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА„Современите предизвици на мултикултурализмот и јазичните политики“.
Организирна од Научниот Институт наУЈИЕ ”Макс ван дер Штул”  Тетово, Македонија
Конференцијата се одржи во петок (16 мај 2014) и сабота (17 мај 2014) со почеток во 10.00 часот во амфитеатарот ЛХ 4 во универзитетскиот кампус на УЈИЕ во Тетово.
Тркалезна маса:“Улога на собранието во промоција на правичен развој и меѓу-етничка и социјална кохезија”

Истражување на постоечките искуства и знаења за научените лекции во проектот на УНДП “Зајакнување на политичкиот дијалог преку собранискиот комитет за односи меѓу заедниците“ и развивање практичен ресурсен прирачник на релевантни теми, имплементиран од Макс ван дер Штул Институтот

                                                                            Тркалезна маса

“Улога на собранието во промоција на правичен развој и меѓу-етничка и социјална кохезија”

                                                                               15.05.2014
                                                     УЈИЕ,Кампусот Скопје,Големиот Амфитеатар 

                                                                              Програма

12:00-12:15     Поздравно обраќање и презентација на целите и методата на работа          

12:15-13:15     Отворено дискусија со рефлексии од страна на поранешните членови на Комитетот и други експерти

Тема: Работата на Комитетот за односи помеѓу заедниците

         Како да се зајакне дијалогот преку Комитетот за односи помеѓу заедниците      

           Улогата на собранието во промоција на правичен развој и меѓу-етничка и социјална кохезија

13:15-13:45       Прашања од истражувачите на универзитетот на Југоисточна Европа

Тема: Политичкиот дијалог во мулти-културно општество: Улогата на собранието и лидерството

              Промоција на диверзитет и крос културни вредности

             Пренесување на политички дијалог и општествена интеракција

             Работење со консензус и мониторинг на меѓу етничка стабилост

13:45-14:30       Дискусија

14:30-15:00       Коктел
 

Тркалезна маса“Улога на националните и локалните институции во промоција на правичен развој и меѓу-етничка и социјална кохезија”

Истражување на постоечките искуства и знаења за научените лекции во проектот на УНДП “Зајакнување на политичкиот дијалог преку собранискиот комитет за односи меѓу заедниците“ и развивање практичен ресурсен прирачник на релевантни теми, имплементиран од Макс ван дер Штул Институтот

                                                                                   

                                                                              Тркалезна маса“

Улога на националните и локалните институции во промоција на правичен развој и меѓу-етничка и социјална кохезија”

                                                                        26 мај 2014 (понеделник)

                                                       УЈИЕ,Скопје Кампусот,Големиот Амфитеатар

                                                                               Програма

12:00-12:15               Поздравно обраќање и презентација на целите и методата на работа         

12:15-13:15               Отворена дискусија со рефлексии од страна на поранешните и сегашните членови на комисиите за односи меѓу заедниците, Комитетот, невладини организации и други експерти

Тема: Промоција на меѓуетнички дијалог и социјална кохезија преку инситуции на локално ниво

         Како да се зајакне граќанската интеракција со  Комитетот за односи помеѓу заедниците      

           Улогата на граѓанските организации во промоција на меѓу-етнички дијалог 

13:15-13:45       Прашања од истражувачите на универзитетот на Југоисточна Европа

Тема: Справување со важни проблеми преку улогата на Комитетот и комисиите за односи помеѓу заедниците

Како да се промовираразличност, толеранција и меѓу-етничка кохезија преку Комитетот и комисиите за односи помеѓу заедниците

Надлежности на Комитетот и комисиите за односи помеѓу заедниците

Поголемма интеракција и комуникација помеѓу Комитетот и комисиите за односи помеѓу заедниците

13:45-14:30       Дискусија

14:30-15:00       КоктелGoogle+