Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Конференции

ПРВА НАУЧНА СРЕДБА НА МЛАДИ АЛБАНОЛОЗИ
ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА АЛБАНОЛОШКИТЕ СТУДИИ ВО ПОЧЕТОКОТ НА XXI ВЕК
Организирана од Катедрата за јазик, култура и албанска книжевност
УЈИЕ, Тетово-Скопје, Македонија
21-22 април 2017

АПЛИЦИРАЈ СЕГА

Регионална конференција "Младите- лидери во дигиталната ера"

Универзитет на Југоисточна Европа, 12-18 Март, 2017


Студентскиот Парламент и Асоциацијата на Универзитетот на Југоисточна Европа има задоволство да го најави повикот за апликации за регионалната студентска конференција „Младите-лидери во дигиталната ера“. Конференцијата ќе се одржи во просториите на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово, Република Македонија од 12 до 18 Март 2017 година. Конференцијата е наменета за истакнатите студенти со лидерски способности.Вклучува предавања,работилници и тркалезни маси (round table) за дискусии кои ќе создаваат пријателска атмосфера за учење и споделувања на знаења и искуства помеѓу студентите и универзитетските експерти.Дополнително на конференцијата ќе гостуваат гостин-предавачи кои ќе споделуваат свои знаења и искуства поврзани со темите на дискусија во текот на конференцијата Работниот јазик на конференцијата е Англискиот. Притоа, учесниците во конференцијата се очекува да го владеат англискиот јазик.

ПРАВО НА УЧЕСТВО

Конференцијата е отоврена за апликации за сите студенти на додипломски студии од било кој акредитиран државен или не-државен универзитет во Македонија, Албанија,Косово,Србија, Бугарија,Грција и Црна Гора.

Трошоци:

За сите избрани учесници, организаторите на конференцијата ќе ги покријат сите трошоци поврзани со сместување,оброци и конференциски материјали за време на одржување на конферецијата. Учесниците се обрзани да ги сносат на свој товар патните трошоци од нивниот град до главниот кампус на Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово.

Како да се аплицира?

Апликациите треба да бидат пратени преку електронска пошта spa@seeu.edu.mk и треба да содржат:

  1. Биографија (CV)
  2. Мотивациско писмо (макс.500 зборови) каде се објаснуваат причините поради кои апликантот сака да учествува на конференцијата и додадената вредност која он ќе ја додаде на конференцијата.

Крајниот рок за апликации е 24 Февруари, 2017 година.

Нецелосните апликации или апликациите после крајниот рок нема да бидат разгледани.

Google+