Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Предавачите Адриан Бесими и Висар Шеху го добија проектот Глобален интегритет

„Едноставно визуализирање на политиката“ е проектот кој треба да се реализира во тек на шест месеци и одговорни на проектот се Висар Шеху и Адриан Бесими, предавачи на Факултетот за современи науки и технологии- Универзитет на Југоисточна Европа.Невладината организација „Глобален интегритет“ избраа финансиски да го поддржуваат проектот „Едноставно визуализирање на политиката“ од авторите Адриан Бесими и Висар Шеху.

Проектот има за цел преку анализа на текст и иновативни методи да обезбеди едноставен и јасен преглед на политичката состојба на Македонија.

Преку проектот ќе се создаде платформа базирана на веб на која ќе се презентираат релевантните информации за говорите во собранието.

„ Собранието на Македонија внимателно ги собира сите говори и дебати кои биле одржани – постојат илјадници документи“ вели Висар Шеху. Тој истакна дека тие развиле алатка која ќе им овозможи на граѓаните од Македонија да ги мерат говорите на политичарите и да бидат поодговорни.

„ Од овој проект ќе имаат придонес гласачите, новинарите и невладините организации. Во општеството проектот треба да влијае врз промоцијата на транспарентноста и отчета на политичарите во Македонија“, рече Шеху.

Овој проект треба да се имплементира во период од шест месеци со можност за продолжување и рефинансирање. Се предвидува да се одржат две работилници.

Проектот беше меѓу петте избрани проекти од 311 кои аплицираа.

Google+