Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Во УЈИЕ се одржа "Отворени денови"

Универзитетот на Југоисточна Европа од 9-13 април беше отворен за сите средношколци, родителите и сите други заинтересирани страни.Целта на Отворени денови беше да сеинформираат потенцијалните студенти и нивните родители за можностите на студирање кои ги нуди УЈИЕ, почнувајќи од студиските програми, условите за студирање, инфраструктурата нафакултетите, информатичката технологија, итн

Google+