Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Студиски програми за глобалната потреба на пазарот на трудот

Универзитетот на Југоисточна Европа (УЈИЕ) во Тетово за новата академска 2012/2013 година ги објави понудените студиски програми. Идните студенти ги очекуваат многу новости во однос на студирањето и на стипендиите.Освен традиционалните студиски програми за новата академска 2012/2013 година, идните студенти ќе имаат можност да изберат и неколку нови студиски програми.

Меѓународна комуникацијае најновата студиска програма која ја нуди Факултетот за јазици, култури и комуникација за сите студенти кои сакаат да работат во меѓународни организации, дипломатски мисии, владини институции и во невладиниот сектор.

Факултетот за бизнис и економија оваа година ги нуди следниве студиски програми: Менаџмент и економија (во рамките на оваа програма, преку изборните модули студентите ја одредуваат насоката (менаџмент, маркетинг, финансии итн.), Информациони системи и менаџмент и најновата насока Агробизнис, преку која студентите се подготвуваат за бизнис во аграрот, но со користење на најновите методи на управување со бизнисот и агрикултурата.

Факултетот за јавна администрација и политички науки ги нуди следниве насоки: Студии за јавна администрација, Политички науки, Лидерство и младинска работа во заедницата.

Факултетот за современи науки и технологии за новата академска година ги нуди следниве студиски програми: Компјутерски науки, Информациски и комуникациски технологии (компјутерско инженерство)и Медиумска информатика.

Факултетот за јазици, култури и комуникација за оваа година ги нуди студискиве програми: Англиски јазик и литература, Германски јазик и литература, Албански јазик и литература и Меѓународна комуникација.

Правниот факултет ги нуди следниве студиски програми, и тоа: Студии по право и Студии по криминалистика и безбедност

Google+