Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

E-управување

Циклус на студии: Втор циклус (Постдипломски)
Факултет: Современи Општествени Науки
Код на програмата: E-GOV60
Академска година: 2019 / 2020
Титула: Магистер по E-управување
ЕКТС: 60 (1 годинa)
Решение:
Знаење и разбирање
Примена на знаењето и разбирањето
Способност за проценка
Комуникациски вештини
Вештини на учење

Семестар 1

 • [MCPA1010] [6 ЕКТС] Методологија на истражување
 • [EGOV-102] [6 ЕКТС] Јавна администрација и јавен менаџмент
 • [EGOV-103] [6 ЕКТС] Технологии на Е-управување и услуги
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EGOV-201] Законска рамка на Е-управување
  • [EGOV-101] Информациски менаџмент во јавниот сектор
  • [MFE11] Менаџмент на проекти
  • [EGOV-202] Менаџмент на сајбер безбедност
  • [EGOV-01] Дигиталната трансформација на владите
  • [EGOV-02] Е-управување и механизмите на демократија
  • [EGOV-302] Основи на управување со бази на податоци
  • [EGOV-301] Менаџмент на аркитектура на организација
  • [EGOV-07] Отворени податоци
  • [EGOV-08] ИТ, право, етика и комуникација
  • [EGOV-09] ИТ инфраструктура и безбедност
  • [EGOV-10] Стратешко планирање во Е-управување
  • [EGOV-04] Информацискиот менаџмент и дигиталната архива
  • [EGOV-03] Иновации и управување во локалната власт
  • [EGOV-05] Е-влада, реформи во јавниот сектор и добро управување
  • [EGOV-06] Нови трендови во информациските системи
  • [MFE01] Реторика
  • [MFE02] Мултилингвализам и мултикултурализам
  • [MFE05] Професионална комуникација
  • [MFE11] Менаџмент на проекти
  • [MFE12] Методи на оптимизација
  • [MFE13] Етички и правни прашања во информатички технологии (ИТ)
  • [MFE14] Заштита на човековите права
  • [MFE15] ИТ апликации за изработка на научен труд
 • [6 ЕКТС] Изборен предмет
  • [EGOV-201] Законска рамка на Е-управување
  • [EGOV-101] Информациски менаџмент во јавниот сектор
  • [MFE11] Менаџмент на проекти
  • [EGOV-202] Менаџмент на сајбер безбедност
  • [EGOV-01] Дигиталната трансформација на владите
  • [EGOV-02] Е-управување и механизмите на демократија
  • [EGOV-302] Основи на управување со бази на податоци
  • [EGOV-301] Менаџмент на аркитектура на организација
  • [EGOV-07] Отворени податоци
  • [EGOV-08] ИТ, право, етика и комуникација
  • [EGOV-09] ИТ инфраструктура и безбедност
  • [EGOV-10] Стратешко планирање во Е-управување
  • [EGOV-04] Информацискиот менаџмент и дигиталната архива
  • [EGOV-03] Иновации и управување во локалната власт
  • [EGOV-05] Е-влада, реформи во јавниот сектор и добро управување
  • [EGOV-06] Нови трендови во информациските системи
  • [MFE01] Реторика
  • [MFE02] Мултилингвализам и мултикултурализам
  • [MFE05] Професионална комуникација
  • [MFE11] Менаџмент на проекти
  • [MFE12] Методи на оптимизација
  • [MFE13] Етички и правни прашања во информатички технологии (ИТ)
  • [MFE14] Заштита на човековите права
  • [MFE15] ИТ апликации за изработка на научен труд

Семестар 2

Google+