Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Менаџемент на ЈА&ПН

Декан
Вонреден Професор Мемет Мемети
тел:  (+389) 44 356 136 
и-мејл: m.memeti@seeu.edu.mk

Продекан
Доц. д-р. Агрон Рустеми - Продекан за последипломски студии
тел:  (+389) 44 356 150
и-мејл: a.rustemi@seeu.edu.mk

Административен асистент
МА Фатиме Хасани
тел:  (+389) 44 356 131 
и-мејл: f.hasani@seeu.edu.mk)

Советник за студенти
MA Вулнет Бесими
тел:  (+389) 44 356 125 
и-мејл: v.besimi@seeu.edu.mk

Google+