Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Академски кадар

Јавна администрација и политички науки

Кадар со цело работно време


Али Пајазити
Редовен професор
Елена Андреевска
Редовен професор
Етем Азири
Редовен професор
Хасан Јашари
Редовен професор
Јонуз Абдулаи
Редовен професор
Абдула Азизи
Вонреден професор
Фадил Зендели
Вонреден професор
Мемет Мемети
Вонреден професор
Вели Креци
Вонреден професор
Земри Елези
Вонреден професор
Елми Азири
Доцент
Беса Кадриу
Асистент докторант

Кадар со скратено работно време


Agni Aliu
Вонреден професор
Ylber Sela
Вонреден професор
Агим Шаќири
Насловен Вонр. Проф.
Google+