COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!
Export

Програма:

Kомуникациски науки (+1)

Циклус на студии: Прв циклус (Додипломски)
Факултет: Јазици, култури и комуникација
ЕКТС: 60 (1 годинa)
Решение:
Знаење и разбирање
Примена на знаењето и разбирањето
Способност за проценка
Комуникациски вештини
Вештини на учење

Семестар 1

Семестар 2

Google+