Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Избори за членови на Студентскиот парламент

Почитувани студенти,  

Би сакале да ве информираме дека процесот за пријавување на новите членови на студентскиот  парламент и асоцијација ќе започне од вторник 17 октомври 2017година.

Процесот за пријавување е  до среда, 25 октомври 2017 година.

Некои членови од парламентот  имаат мандат и оваа година . Сепак, има места за нови членови.

Формуларот за пријавувањеможете да го пополните на овој линк: ОНЛАЈН ФОРМУЛАР.

Правилник за студентски парламент и студентска асоцијација.

Забележете ги слободните места во листата подолу, за коиможете да аплицирате според студиската година и факултетот:

Листа на слободни места

  1. Онаму каде што нема слободни места  ( втора  година на мандат) , вклучено е името на  членот на студентскиот парламент и асоцијација.
  2. На секој факултет  во Кампусот во Тетово и во Кампусот во Скопје има дополнителни места   на факултетот/Кампусот  и места од помалку застапените  места кои се распределуваат по гласањето за празните места.

СПА  Кампус Тетово

БЕ

 I година

Слободно место

II  година

 Нема слободно место

Рина Велију

III година

Слободно место

Магистерски студии

Слободно место

Дополнителен член

Нема слободно место

Рита Бехадини

Помалку застапена група

СНТ

Iгодина

Слободно место

IIгодина

Нема слободно место

Патриот Леши

III  година

Слободно место

Магистерски студии

Нема слободно место

Арлинд Села

Дополнителен член

Нема слободно место

Ветон Илјази

Помалку застапена група

Правен

I година

Слободно место

II  година

Слободно место

III  година

Слободно место

Магистерски студии

Нема слободно место

Арбер Жута

Дополнителен член

Нема слободно место

Дорунтина Крека

Помалку застапена група

Слободно место

ЈКК

I  година

Слободно место 

II година

Нема слободно место

Лавдрим Зендели

III година

Нема слободно место

Анди Леши

Магистерски студии

Слободно место

Дополнителен член

Нема слободно место

Афердита Жаку

Помалку застапена група

Слободно место

ЈАПН

I  година

Слободно место

II  година

Нема слободно место

Диелза Алили

III  година

Слободно место

Магистерски студии

Нема слободно место

Рамадан Рамадани

Дополнителен член

Нема слободно место

Анжело Каја

Помалку застапена група

Нема слободно место

Мерита Саити

Кампус во Скопје

I  година

Слободно место

IIгодина

Нема слободно место

Егзон Рамадани

III година

Нема слободно место

Шенер Режепи

Магистерски студии

Слободно место

Дополнителен член

Слободно место

Помалку застапена група

Помалку застапена група на Универзитетот

Слободно место

-----

Срдечен поздрав,
Ендру Гудспид,
Претседател на изборната комисија на СПА  

Google+