COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

СПА Избори 2019/20

Почитувани студенти,

Изборната комисија ги прегледа  апликациите за студентски парламент и асоцијација. Во прилог е листата  на кандидати.

Датум на гласање:

  • Тетово и  Скопје  студенти на додипломски студии-  четврток, 19 декември, 10.00 - 16.00 ч, Тетово 807.02  и холот во Скопје;

Кој има право на глас:

  • Сите студенти на додипломски студии имаат право на глас во тетовскиот кампус на 19 декември. Студентите (мора да имаат студентска ID карта) гласаат за еден од кандидатите на нивниот факултет.
  • На УЈИЕ - Скопје, сите студенти на додипломски студии имаат право да гласаат на 19 декември. Студентите гласаат (тие мора да имаат студентска ID карта) за еден од кандидатите од било кој факултет.

Овој процес е  надгледуван од изборната комисија. Ве молиме, да присуствувате и да го искористите  вашиот глас. Гласовите ќе се избројат веднаш откако ќе истече времето за гласање.


СТАТУТ НА СТУДЕНТСКОТО СОБРАНИЕ И АСОЦИЈАЦИЈА

Правилник за работа на студентскиот правобранител


СПА листа на кандидати 2019/20

Факултет за Бизнис и Економија (БЕ) Име Година на студирање
Рафис Џелили 1 година (Додипломски)
Селма Адеми 1 година (Додипломски)
Арбр Ајдини 2 година (Додипломски)
Еранд Шала 3+1 (Додипломски)
Факултет за Современи Науки и Технологија (СНТ) Име Година на студирање
Рина Бехадини 1 година (Додипломски)
Сефер Шаќири 1 година (Додипломски)
Арјон Фејзула 2 година (Додипломски)
Ванеса Веселај 2 година (Додипломски)
Флактрим Жута 3 година (Додипломски)

Факултет за Јазици, Култури и Комуникација (ЈКК) Име Година на студирање
Агрон Демири 2 година (Додипломски)
Лиридон Салиу 3 година (Додипломски)

Правен Факултет (Правен) Име Година на студирање
Адем Јашари 1 година (Додипломски)
Берат Рецани 2 година (Додипломски)
Емине Фетахи 2 година (Додипломски)
Берат Муртезани 3 година (Додипломски)
Џевахир Реџепи 3 година (Додипломски)
Белкис Латифи Постдипломски
Арѓент Ибраими Постдипломски
Фат Мустафа Постдипломски
Шпати Црој Постдипломски

Факултет за Современи Општествени Науки (СОН) Име Година на студирање
Валон Абдија 1 година (Додипломски)
Џеладин Алимани 2 година (Додипломски)
Фатиме Тале 3 година (Додипломски)

Кампус во Скопје Име Година на студирање
Анида Адеми 2 година (Додипломски-Правен)
Фатон Халили 2 година (Додипломски-БЕ)
Џенета Сопа 3 година (Додипломски-БЕ)
Бујар Сопа 3+1 year (Додипломски-СОН)
Диелза Алили Постдипломски (СОН)

Најдобри желби и со среќа.
Ендру Гудспид
Претседател на  комисијата за набљудување на изборите во УЈИЕ

Google+