Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Центар за е-учење – обука и образование за ИТ

Имајќи ги предвиднајновата информациска технологија за предавањеи нејзиното влијание врз наставата и учењето, неопходно е членовите на факултетот да ги стекнат потребните вештини за да се справат со овие развои и за да ги искористат нивните предности во наставата и учењето.

Центарот за е-учење помага на заедницата на Универзитетот при искористувањето на потенцијалот на технологијата за зајакнување на предавањето и на учењето. Една од примарните цели на Центарот за е-учење е да промовира квалитетно самотрасирачко образование преку развој и испорака на квалитетни предмети базирани на веб кои можат комплетно да се испорачуваат он-лајн.

Понатаму, Центарот за е-учење обезбедува помош во подобрување на ефективноста на предавањето и на учењето преку развој на интерактивен дополнителен материјал достапен он-лајн за традиционалните предмети како и организирање работилници за обука поврзани со развојот и испораката на он-лајн материјали.

Центарот за е-учење се обидува да биде водач во е-учењето во балканскиот регион и вложува напори за ефективно користење на образование базирано на веб за да го зајакне предавањето и учењето. Мисијата на Центарот за е-учење е да подготви предавачи со знаења и вештини за е-учење за да испорачаат извонредно искуство во наставата.  

Центарот ги има преземено следниве цели како средства за достигнување на мисијата:

·         Да се зголеми свесноста на заедницата на УЈИЕ за потенцијалот за е-учење за подобрување на предавањето и учењето.

·         Да се промовираат развојот и испораката на квалитетни он-лајн предмети.

·         Да се обезбедат обука и поддршка  кои соодветствуваатна најдобрите информации за најновите развои во предметите поврзани со е-учењето, најдобри практики и квалитетна он-лајн настава.

·         Да се осигури квалитетот во образованието и ефикасноста во активностите за е-учење.

За да ги постигне овие цели Центарот за е-учење обезбедува голем број сервиси за заедницата на Универзитетот.

Сервисите и активностите кои тековно ги нуди Центарот за е-учење вклучуваат:

Настани за подигнување на свеста

Центарот за е-учење редовно организира работилници за различни теми поврзани со е-учењето како што се придобивки и ограничувања на е-учењето , дизајн на предавањата, он-лајн настава итн. За изведување на овие настани се повикани професори со меѓународна репутација во е-учењето.

Софтвер и ресурси

Центарот за е-учење го обезбедува потребниот софтвер како што е системот за управување со наставата – ЛИБРИ (https://libri.seeu.edu.mk) за да обезбеди успешна испорака на активностите за е-учење. Системот за управување со наставата им помага на членовите на факултетот да ги изведуваат активностите поврзани со предметот преку веб. Ова вклучува испорака на содржината на предметот, комуникација и оценување.

Работилници за обука

Редовно се одржуваат обуки за факултетите на УЈИЕ за да им се овозможи да развијат ефективно он-лајн предавање. Овие програми за обука покриваат многу теми, почнувајќи од дизајн на предавањето на он-лајн предмети при што учесниците се запознаваат со различни концепти и алатки кои помагаат во дизајнирањето на педагошки одржани он-лајн предмети каде до развој на он-лајн содржина преку различни алатки за развој како што се: Camtasia studio, Adobe Connect итн. Дополнително Центарот обезбедува обука за ЛИБРИ и за алатките со цел да им овозможи на членовите на академскиот кадар да ги објавуваат нивните предмети он-лајн.

Материјал за предавање он-лајн

Центарот за е-учење обезбедува поддршка за развој на он-лајн предмети. Членовите од факултетот ја обезбедуваат само содржината на он-лајн предметот на тимот за поддршка во Центарот за е-учење кој го извршува другиот дел од работата. Дополнително, центарот за е –учење обезбедува поддршка за сите членови на факултетот да развијат квалитетни он-лајн материјали за предавање за да го подобрат учењето на студентите.

Стандарди за квалитет на е-учењето

За да осигури квалитет во сите активности за е-учење на УЈИЕ, Центарот започна со развој на инструкции и стандарди за квалитет за процесите за е-учење, како што се развој на содржина, испорака на предмет, оценување и евалвација, авторски права, он-лајн предавање итн.

Систем за управување со наставата – ЛИБРИ (LIBRI)

ЛИБРИ е он-лајн менаџмент систем достапен на заедницата на Универзитетот за испорачување и изведување на нивните предмети преку веб.

Системот ЛИБРИ им помага на предавачите да ги изведуваат активностите поврзани со предметот преку веб вклучително и испораката на содржината на предметот, комуникација соработка и оценување. Системот ЛИБРИ е флексибилен и има повеќе карактеристики за развој на предметот. Ова осигурува слобода и контрола на оние кои ги подготвуваат предметите и се користи за голем број предмети на Универзитетот.

За ЛИБРИ, се креира кориснички профил за предметот на Системот за управување со учењето на барање на академскиот кадар на УЈИЕ кои соодветствуваат на предметите кои се предаваат во текот на семестарот. Членовите од факултетот можат да контактираат со администраторот на ЛИБРИ и да побараат кориснички профил акаунт за предметот. Администраторот на ЛИБРИ обезбедува поддршка на академскиот кадар од Универзитетот и за студентите како да го користат.

Досега УЈИЕ нудеше неколку предмети за образование од дистанца, но од оваа академска  година целосно он-лајн програмите ќе бидат достапни за идните студенти.

Професорите од УЈИЕ работат заедно со Центарот за е-учење за да ја  усогласат преведат својата експертиза и посветеност на он -лајн средината.

Центарот за е-учење е лоциран на Кампусот на Универзитетот, објект 701 и е отворен во текот на целата работна недела од 08:00 дo 20:00ч и во сабота од 08:00 дo 17:00ч.

За повеќе информации ве молиме да контактирате со нас на следниов и-мејл: elc@seeu.edu.mk

Google+