Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Центар за Бизнис и Иновација

Целта на Центарот за бизнис и иновација (ЦБИ) е да биде мост помеѓу бизнис секторот и Универзитетот. Опсегот на услуги во овој центар вклучува професионална обука и консултации за бизниси и поединци, обезбедува поволни услови за start-up компании, сместување во студентски домови на кадарот и студентите, како и изнајмување на објектите на УЈИЕ.

Во рамките на ЦБИ постојат три оддели, и тоа:

Студентски домови


Уникатна карактеристика на ЈИЕУ е можноста за сместување во Кампусот, кој е составен од 7 згради, со капацитет за сместување на 450 студенти. Објектите се поделени на машки и на женски дел. За секоја потреба и за секој проблеми, за студентите се грижи определено лице. Безбедноста на студентите посебно е нагласена и за таа цел Службата за обезбедување дежура 24 часа. По истекот на рокот за излегување, кој е однапред определен, секое излегување и влегување во Кампусот се евидентира и се контролира. Безбедноста на студентите е на максимално ниво.

Аплицирај со формуларот (за студенти од Македонија): FORMULAR

Аплицирај со формуларот (за меѓународни студенти): FORMULAR

Изнајмување на објекти - закуп


Освен давање на закуп на домот за студенти, Одделот за управување со средства управува и нуди изнајмување на објекти за бизниси и други организации.

Контакт: dormitory@seeu.edu.mk
Тел: +389 (0) 44 356 116


Центарот за развој на бизнисот (ЦРБ), има улога да ја поврзе бизнис-заедницата од регионов со Универзитетот на Југоисточна Европа. Овој центар нуди деловна обука и бизнис консалтинг на поединци, претпријатија и за други приватни и јавни институции. ЦРБ e вашиот партнер за обука, од професионална и од организациска гледна точка. Постојано ги следиме современите бизнис-трендови и благодарение на тоа нашите услуги обезбедуваат оптимално решение за вашите проблеми.

За повеќе информации кликнете на следниов линк:
http://www.seeu.edu.mk/bdc/

Контакт: seeu-bdc@seeu.edu.mk
Тел: +389 (0) 44 356 251


Место каде што бизнис идеите се трансформираат во профитабилни бизниси, место каде обуката го исполнува истражувањето и станува главен извор на економскиот раст и можности за вработување во земјата, место каде истражувањето, развојот и иновациите носат одлични резултати: ова е Технолошки парк.

За повеќе информации кликнете на следниов линк:
http://techpark.seeu.edu.mk

Контакт: techpark@seeu.edu.mk
Тел: +389 (0) 44 356 165

Google+