COVID-19 Information and Protocol

Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
оживеј го знаењето!

Канцеларијата за маркетинг и промоција

Канцеларијата за маркетинг и промоција (КМП) е административна единка на Универзитетот, која одговара и прима инструкции директно од Генералниот секретар.

Работата на канцеларијата се остварува преку шест (6) професионални оддели, а тоа се: маркетинг и промоција, односи со јавноста, надворешно и внатрешно информирање, дизајн и мултимедија, веб - страница и  превод и толкување.

Таа е одговорна за управување со надворешниот и внатрешниот профил на Универзитетот, фокусирајќи се на промовирање и одржување на репутацијата, преку електронски и печатени медиуми, портали, социјални мрежи, веб-страница на универзитетот и други форми на комуникација со јавноста.

Преку маркетингот КМП се грижи за имплементација и промоција на универзитетскиот бренд. Насочување на мисијата и стратешките цели, креира широк спектар на материјали за печатење, како што се брошури, летоци, билборди, билтени, видеа и други материјали за маркетинг.

Канцеларијата ја составува и спроведува основната кампања на Универзитетот за  понудата за студии и универзитетскиот профил од потенцијални студенти за сите три циклуси на студии.

КМП организира јавни настани, како што е церемонијата на дипломирање, годишнината на Универзитетот и други големи настани на Универзитетот. Тоа помага да се следат посетите на важни функционери и власти на Универзитетот.


ВОДИЧ ЗА СТИЛ НА ИДЕНТИТЕТ

Водич за стил на идентитет


Шемседин Ибраими
Одговорен за КМП
Тел: +389 44 356 071
и-мејл: shemsedin.ibrahimi@seeu.edu.mk

Google+