COVID-19 Information and Protocol

South East European University
bringing knowledge to life!
Export

Besa Kadriu

Faculty : Contemporary Social Sciences
Position : Assistant Professor
Engagement type : Full time
Personal data
E-mail : besa.kadriu@seeu.edu.mk
Address : Ilindenska no.335
Telephone : +389 44 356 137
Fax : +389 44 356 000
Languages ( Self-evaluated )
Albanian
Native
Macedonian
C2 - Proficient
English
C1 - Advanced
German
A2 - Elementary

Education

 • Oct 2015 - Jun 2019: Doctor of Sciences in Public Governance and Administration
  Faculty: Contemporary Social Sciences
  SEEU, South East European University, North Macedonia, Tetovo
  Specialty: Public Governance and Administration
  Thesis: "Policymaking in multiethnic state, the practice of North Macedonia, time period,(200702017)."

 • Oct 2005 - Jul 2007: "Master of Science in Comparative European Public Administration"
  Faculty: "Public Administration and Political Sciences"
  Southe East European University, Tetovo,Republic of Macedonia
  Specialty: Reforms on Public Administration

 • Oct 2001 - Jul 2004: Master of Arts in Public Administration
  Faculty: Public Administration and Political Science
  South East European University, Tetovo
  Specialty: Public administration

Publications

 • Kadriu, BesaKadriu, Besa; Politikëbërja në një shtet multietnik (Rast studimor-Republika e Maqedonisë së Veriut). Tetovo, 2021.

 • Zulfiu Alili, Merita; Kadriu, Besa; Youth emigration of North Macedonia. TPL Transnational Press London, Tetovo, 2020. (Link)

 • Dermol, Valerij; Krauss, Alexander; Dermol, Alenka; Jozek, Bernik; Muv, Horvat; Garcia, Teresa Juan; de Juana-Espinosa, Susana; Kadriu, Besa ; Kreci, Veli; Verlic, Stanka Lunder; Novak Trunk, Anica; Osmanovic, Selma; Paya Perez, Virginia; Liminana, Ana Rosser ; Sebastio, Augusto; Trunk, Ales; Zulfiu Alili, Merita ; Trunk -Širca, Nada ; EU challenge to build a cohesive and diverse society: Step by step towards inclusion in schools A case of Roma and migrant population. Published by ToKnowPress Bangkok · Celje · Lublin, Ljubljana, Slovenia, 2019. (Link)

 • Pajaziti, Ali; Shasivari, Jeton ; Jashari, Adnan; Memeti, Memet; Good governance and the Rule of Law in the perspective of EU Integration. SEEU, Tetovo, 2019. (Link)

 • Kadriu, Besa ; Arifi, Blerta ; Policy making in multi ethnic state, the legal change, practice of Macedonia. 2016. (Link)

 • Kadriu, Besa ; Arifi, Blerta; Policy making in multi ethnic state, the legal changes , practice of Macedonia.. European Center for science and education and research, Madrid, Universidad Compultense, CPAII, 2016.

 • Kadriu, Besa; Multi ethnic societies the challenges in the end of the century-case of Macedonia. . In Scientific Journal of social and human science CRC Journal, pp. 420. Contemporary Research Center Journal, Ohrid, Macedonia, Dubrovnik, 2015.

 • Kadriu, Besa; Nunaj, Teuta; The progress of realization of the reform of Public Administration within the integration framework, comparative aspects between Albania and Macedonia.. ICTEA, Dubrovnik, Tetovo, 2015.

 • Kadriu, Ma. Besa; Dumi, Dr.Alba; Shoto, Ma.Mimoza; Përmirësimi i kurrikulave universitare dhe orientimi i studentëve ndaj kërkesave të tregut efektiv të punës. Albanian University, Ufo University, Albania, Tirana, 2014.

 • Besa, Kadriu; Reformat e Administratës Publike në Maqedoni pas konfliktit të vitit 2001 krahasuar me kriteret e Kopenhagës dhe të Selanikut.. In Revista Shqiptare Social Ekonomike, pp. 79-86. 2011. (Link)

Work Experience

 • Oct 2006 - Present : Docent
  South East European University, Tetovo
  Type of business or sector: Education and Research
  Main responsibilities: Teaching, Research, administrative work in CSS- Contemporary Socal Science faculty in observation process of academic staff, promotion of SEEU... etc.

 • Oct 2015 - Present : Docent
  "South East European University", Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research
  Main responsibilities: Research, promotion of SEEU, Teaching.

 • Sep 2021 - Present : Docent- Administrative Law and Public Service
  Southeast European University, Tetovo, North Macedonia
  Type of business or sector: Education and research
  Main responsibilities: Researcher, Teaching and Promotion!

Google+