COVID-19 Information and Protocol

South East European University
bringing knowledge to life!

Information for Turkish students/ Türk öğrenciler için bilgiler

Quality is at the centre of SEEU’s teaching and learning process. SEEU is accredited by the Accreditation Board of Higher Education of the Republic of North Macedonia. What is more important to international students and Turkish students in particular is that SEEU is also accredited by the Turkish Council on Higher Education (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), thus giving Turkish students the option of studying at SEEU. (Brochure)
 
Kalite, SEEU’nun öğretme ve öğrenme sürecinin merkezinde yer alır. SEEU Makedonya Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Akreditasyon Kurulu tarafından akredite edilmiştir. Uluslararası öğrenciler için önem arzeden akreditasyon özellikle Türk öğrencilere yönelik Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından
akredite edilmiştir, böylece Türk öğrencilere SEEU’da ğitim görme seçeneği verilmektedir.  (Brochure) .
 
 
Google+