Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
bringing knowledge to life!
Export

Asllan Bilalli

Fakulteti : Drejtësia
Thirja akademike : Profesor ordinar
Angazhimi : Me kohë të pjesshme
Të dhënat personale
E-mail : a.bilalli@seeu.edu.mk
Adresa : Ilindeska pn
Telefoni : +389 44 356 329
Gjuhët ( Vetevaluim )
Albanian
Native
Croatian
C2 - Proficient
Macedonian
C2 - Proficient
English
B1 - Intermediate
Turkish
B1 - Intermediate

Arsimimi

 • 1985 - 1997: PhD in International Law and International Relations
  Faculty: Faculty of Law
  University of Prishtina, Prishtina
  Specialty: International Private Law
  Thesis: "Caktimi i se drejtes kompetente ne shtetet me sisteme te perbera juridike "

 • 1975 - 1979: MSc in International Law and International Relations
  Faculty: Faculty of Law
  University of Zagreb, Zagreb, Croatia
  Specialty: International Private Law
  Thesis: "Najvazhnja odstupanja od primjene merodavnog prava"

 • 1971 - 1975: Graduated lawyer
  Faculty: Faculty of Law
  University of Prishtina, Prishtina, Kosova

Publikimet

 • Asllan Bilalli and Hajredin Kuci,. E drejta nderkombetare private. Universiteti i Prishtines, Fakulteti juridik, Prishtine, 2009. ISBN 978-9951-401-22-7.

 • Hajredin Kuci & Asllan Bilalli. E drejta nderkombetare private. Universiteti Fama, Prishtine, 2007. ISBN 9989-173-05-02.

 • Hajredin Kuci & Asllan Bilalli. Kolizioni i ligjeve: Konflikti nderkombetar dhe interlokal i ligjeve. Universiteti Iliria, Prishtine, 2007. ISBN 9951-00-064-9.

 • Hajredin Kuci & Asllan Bilalli. Zanafilla, zhvillimi historik dhe burimet e se drejtes nderkombetare private. Universiteti i Prishtines, Prishtine, 2006. ISBN 9989-173-05-2.

Përvoja e punës

 • 2001 - Present : Professor
  South East European University, Tetovo, Macedonia
  Type of business or sector: Education and Research
  Main responsibilities: Professor, Dean of the Faculty of Law,Vice-president of the SEEU Board.

 • 1984 - Present : Professor
  University of Prishtina, Prishtina, Kosova
  Type of business or sector: Education and Research
  Main responsibilities: Professor, Chair of International Law Department, Member of Judicature Commission of the Republic of Kosova

 • 2010 - Present : Judge
  Economic Chamber of the Republic of Kosova, Prishtina, Kosova
  Type of business or sector: Court

Google+