Login

Anëtarët e stafit duhet të përdorin llogarinë e tyre Webmail për identifikim.

Universiteti i Evropës Juglindore
qasje drejt ardhmërisë . . .

Menaxhmenti i AP&SHP

Dekan
Prof. Dr. Elena Andreevska
Office:  (+389) 44 356 136 
mailto: e.andreevska@seeu.edu.mk

Prodekan
Prof. Dr. Jonuz Abdullai - Prodekan për studime deridiplomike
Office:  (+389) 44 356 123 
mailto: j.abdullai@seeu.edu.mk

Prodekan
Doc. Dr.Agron Rustemi - Prodekan për studime pasdiplomike
Office:  (+389) 44 356 150
mailto: a.rustemi@seeu.edu.mk

Asistente adminstrative
MA Fatime Hasani
Office:  (+389) 44 356 131 
mailto: f.hasani@seeu.edu.mk)

Këshilltar studentor
MA Vullnet Besimi
Office:  (+389) 44 356 125 
mailto: v.besimi@seeu.edu.mk

 
Google+