Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
пристап кон иднината . . .
Export

Африм Мехмеди

Вид на вработување : Скратено работно време
Лични податоци
E-mail : a.mehmedi@seeu.edu.mk
Адреса : Ilindenska bb
Телефон : 044356017
Факс : 044356000
Мобилен : 070251225
Јазици ( Самоевалуација )
Albanian
Native
English
C2 - Proficient
Italian
A2 - Elementary
Google+