Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
пристап кон иднината . . .

На почетокот на новата академска година се одржа обука за целиот кадар на УЈИЕ во Крушево

Ректорот на УЈИЕ, проф. д-р Замир Дика рече дека целта на оваа обука е кадарот да запознае со новите планови на Универзитетот. Во програмата за обука беа вклучени и меѓународни експерти како предавачи. „Квалитет и мотивација“ беше темата на обуката која ја одржа извршниот директор на Националниот институт за демократија (НДИ), во Македонија Крис Хеншоу. Тој зборуваше за различни аспекти на лидерство и мотивација на вработените.

Во рамките на програмата за обука и развој, кадарот на УЈИЕ од 21 до 24 август престојуваше во Крушево каде што се одржаа различни обуки. Во текот на овие денови познати внатрешни и надворешни експерти беа во улога на обучувачи.

Ректорот на УЈИЕ, проф. д-р Замир Дика во презентацијата рече дека целта на оваа обука е кадарот да се запознае со новите планови на Универзитетот. Зборувајќи за развојните стратегии и предизвиците на Универзитетот тој рече „ ние сме во воз кој е во постојано движење и ќе успееме да го задржиме тој тренд само доколку сме на вистинската патека и се разликуваме од другите во сите аспекти на процесот на учење и предавање“.

Во програмата за обука беа вклучени и меѓународни експерти како предавачи. „Квалитет и мотивација“ беше темата на обуката која ја одржа извршниот директор на Националниот институт за демократија (НДИ), во Македонија Крис Хеншоу. Тој зборуваше за различни аспекти на лидерство и мотивација на вработените.

Во обуката за администрацијата имаше неколку работилници за стандардите на услугите. Работилниците ги водеше Генералниот секретар Џеваир Мемеди. Исто така се одржаа и посебни работилници за финализирање на одредени стандарди на службите.

Деканот на Факултетот за јазици, култури и комуникација , Ендру Гудпид зборуваше за етичката и за професионалната комуникација преку анализа на одредени студии на случај.

Исто така се одржаа и обуки за академскиот кадар од деканите на факултетите, членовите на Ректорскиот тим итн. Во контекст на обуката на факултетите се одржаа сесии на различни теми магистерски студии- стандардизирање на наставната програма/процедура, подобро интегрирани предавања, практични часови, обем на работа на студентите – Болоња, анализа на наставната програма, предавања, практична настава, обем на работа на студентите надвор од училница.

Обуката се фокусираше и на зајакнување на квалитетот на магистерските студии преку студии на случај, менување на формата на оценување на студентите, SWOT анализа и планирање за подобрување, ревидирање и подобрување на часовите за магистерската теза.

Ова е втор пат Универзитетот на Југоисточна Европа да организира обука за целиот кадар надвор од Кампусот на Универзитетот.

Google+