Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
пристап кон иднината . . .

Академски кадар

Јазици, култури и комуникација

Кадар со цело работно време

Гзим Џафери
Редовен професор
Хамит Џафери
Редовен професор
Мустафа Ибрахими
Редовен професор
Зеќир Кадриу
Редовен професор
Ендру Годспид
Вонреден професор
Арафат Шабани
Вонреден професор
Бенџамин Китинг
Вонреден професор
Брикена Џафери
Вонреден професор
Ферит Рустеми
Вонреден професор
Лилјана Силјановска
Вонреден професор
Ветон Љатифи
Вонреден професор
Агим Пошка
Доцент
Арта Тоци
Доцент
Bujar Hoxha
Доцент
Маја Мухиќ
Доцент
Естела Итон
Асистент
Јехона Рушиди
Асистент
Луљета Адили
Асистент
Jehona Mustafa
Виш Лектор
Мерал Шехаби
Виш Лектор
Емрије Агаи
Помлад асистент

Кадар со скратено работно време

Исмаил Мехмети
Редовен професор
Saso Ordanoski
Лектор
Google+