Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
пристап кон иднината . . .

Академски кадар

Јазици, култури и комуникација

Кадар со цело работно време

Гзим Џафери
Редовен професор
Хамит Џафери
Редовен професор
Мустафа Ибрахими
Редовен професор
Зеќир Кадриу
Редовен професор
Агим Пошка
Вонреден професор
Ендру Годспид
Вонреден професор
Арафат Шабани
Вонреден професор
Бенџамин Китинг
Вонреден професор
Брикена Џафери
Вонреден професор
Bujar Hoxha
Вонреден професор
Ферит Рустеми
Вонреден професор
Лилјана Силјановска
Вонреден професор
Маја Мухиќ
Вонреден професор
Ветон Љатифи
Вонреден професор
Емрије Агаи
Соработник
Естела Итон
Соработник
Јехона Рушиди
Соработник
Луљета Адили
Соработник
Jehona Mustafa
Виш Лектор
Мерал Шехаби
Виш Лектор

Кадар со скратено работно време

Исмаил Мехмети
Редовен професор
Kadri Metaj
Редовен професор
Vebi Bexheti
Редовен професор
Google+