Login

Членовите на универзитетскиот кадар треба да ја употребат нивната Webmail сметка за да се најават на системот.

Универзитет на Југоисточна Европа
пристап кон иднината . . .

Академски кадар

Јазици, култури и комуникација

Кадар со цело работно време

Гзим Џафери
Редовен професор
Хамит Џафери
Редовен професор
Исмаил Мехмети
Редовен професор
Мустафа Ибрахими
Редовен професор
Ендру Годспид
Вонреден професор
Арафат Шабани
Вонреден професор
Бенџамин Китинг
Вонреден професор
Брикена Џафери
Вонреден професор
Ферит Рустеми
Вонреден професор
Лилјана Силјановска
Вонреден професор
Ветон Љатифи
Вонреден професор
Агим Пошка
Доцент
Арта Тоци
Доцент
Bujar Hoxha
Доцент
Луљета Адили
Асистент
Мирјета Луши
Асистент
Jehona Mustafa
Виш Лектор
Мерал Шехаби
Виш Лектор
Емрије Агаи
Помлад асистент

Кадар со скратено работно време

Мишел Бурс
Редовен професор
Hana Rusi
Доцент
Saso Ordanoski
Лектор
Google+